Ta grep nå og gjør et krafttak for sinkyrne dine, godt sinkumanagement betaler seg godt. (Alle foto: Eirik Brodshaug)

Ta grep nå og gjør et krafttak for sinkyrne dine, godt sinkumanagement betaler seg godt.
(Alle foto: Eirik Brodshaug)

Eirik Brodshaug

TINE Rådgiving/ToppTeam Fôring

Unngå feite kyr

 • Det å unngå feite kyr er lettere sagt enn gjort. Det handler om å tilpasse fôringa etter ytelsesnivået og næringsbehovet gjennom hele laktasjonen.
 • Sørg for at kvigene ikke blir feite allerede før de skal kalve for første gang.
 • Det er bedre å unngå at kyrne blir feite enn å slanke kyr som allerede har blitt feite.
 • Slanking medfører ofte stor grad av fettmobilisering som belaster stoffskiftet og kan være en risikosport.
 • Sinperioden skal ikke være noen slankekur.
 • Bruk helst andres øyne for å vurdere holdet i egen besetning.

Forebygg overdreven fettmobilisering

Negativ energibalanse er normalt og helt naturlig for høytytende kyr tidlig i laktasjonen. Kyrne henter energi fra fettlagrene de har på kroppen fordi energibehovet er høyere enn det de klarer å få i seg gjennom fôret. Feite kyr tærer på fettreservene sine framfor å øke fôropptaket. Det er derfor feite kyr har lettere for å bli for magre noen uker etter kalving.

 • Overfôring med energi og protein i første del av sinperioden gir stort fall i fôropptaket 2-3 uker før kalving.
 • Fall i fôropptaket kombinert med økende næringsbehov resulterer i betydelig fettmobilisering.
 • Slanking av sinkyr vil framprovosere usunn fettmobilisering allerede før kalving.

Les også: Ta grep for sinkyrne i sommer

 

Velg en fôringsstrategi som stimulerer fôropptaket

Kyr som skal melke mye trenger å få i seg så mye fôr som mulig. I tillegg må vomma fungere optimalt for å utnytte fôrmidlene. Det vil være helt nødvendig å øke fôrstyrken betydelig etter kalving. For rask opptrapping med kraftfôr vil redusere det totale fôropptaket.

 • Kyr i riktig hold ved kalving har betydelig høyere fôropptak enn feite kyr.
 • De tåler dermed en større andel kraftfôrmidler uten at vommiljøet forsures.
 • Fôr koster penger og må brukes planmessig. Det er ikke sikkert billigst fôring er best, men skal du bruke dyre fôrmiddel må det gi ønsket respons.

Minimer unødvendig miljømessig stress

Overgangen fra sinkyr til mjølkekyr representerer en enorm belastning for dyra. Da er det ekstremt viktig at vi ikke utsetter kyrne for unødvendig stress.

 • Ikke flytt dyra mer enn høyst nødvendig.
 • Aldri ensomme med unntak av under kalving.
 • Det er en grunn til at mange bruker enorme summer og mye arbeid på store velferds/kalvingsbinger for å unngå å utsette kyrne for unødig stress.

 

Stikkord denne saka: , , , ,