BN+

Skjøtter kulturmarka: Sauen står for 2/3 av all høsting av fôr i norsk utmark. Ved å holde landskapet åpent, stimulerer også sauen det biologisk mangfoldet. Illustrasjonsfoto Bondevennen


AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.


Nasjonalt har småfenæringen en viktig samfunnsøkonomisk rolle. 54 prosent av alle husdyrbruk har småfe, og småfebøndene utgjør 39 prosent av alle bønder i landet. Beregninger basert på nasjonalregnskapstall gjort av AgriAnalyse, viser at næringen sysselsatte ca. 17 500 personer, hvorav 14 000 på gårdsbruk og resten i foredling og engros. Det utgjør anslagsvis drøye 10 000 årsverk.


Margaret Eide Hillestad og Anne Bunger, AgriAnalyse

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,