BN+

Skjøtter kulturmarka: Sauen står for 2/3 av all høsting av fôr i norsk utmark. Ved å holde landskapet åpent, stimulerer også sauen det biologisk mangfoldet. Illustrasjonsfoto Bondevennen


AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.


Nasjonalt har småfenæringen en viktig samfunnsøkonomisk rolle. 54 prosent av alle husdyrbruk har småfe, og småfebøndene utgjør 39 prosent av alle bønder i landet. Beregninger basert på nasjonalregnskapstall gjort av AgriAnalyse, viser at næringen sysselsatte ca. 17 500 personer, hvorav 14 000 på gårdsbruk og resten i foredling og engros. Det utgjør anslagsvis drøye 10 000 årsverk.


Margaret Eide Hillestad og Anne Bunger, AgriAnalyse

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,
Share This