BN+

Tidleg på’an: Det er viktig med tidleg tilførsel av næring. Tvillinghjul reduserer veltefaren i svært ulendt terreng. Ta gjerne med ei bøtte for å gjødsle for hand dei plassane du ikkje kjem til med traktor. Foto: Ole Arnfinn Røysland Fitjar


God tilgang på god mat gir god produksjon. Dette gjeld både inne i fjøset og ute på beitet. For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!


Randi Hodnefjell, Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogaland


Det er vanskelegare å drifte eit godt beite enn å drifte ei god eng. Det er derfor ekstra viktig å bruke augene godt og aktivt tileigne seg erfaring. Eit tiltak for å overvake produksjonen i beitet er å lage seg nokre faste målepunkt. Ved å måle desse ein gong i veka vil du følge med på om beitetrykket er høgare eller lågare enn grastilveksten. I tillegg vil du få ein peikepinn på kor mange dyr du kan auke med, eller bør redusere med på beitet. I Storbritannia reknar dei at 1 cm gras tilsvarer omlag 25 kg beitegras (tørrstoff) pr. daa.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,