BN+

Som eit teppe: Vassarve er vintereittårig, men kan likevel under visse forhold lage tette matter i eng og beite. Det gir tynnare eng og lågare avling. Vassarven trivst best i vått og kjøleg vêr. God drenering er viktig førebyggande tiltak. Det same gjeld godt stell av engvekstane. Det finst gode ugrasmiddel som kan nyttast om utfordringane blir store. Foto: Marit Henjum Halsnes


Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?


Olav Martin Synnes, NLR Vest


Vassarven kan forvekslast med vanleg arve. Denne har hårete blad. Vassarven derimot kjennest på ei tydeleg stripe med hår langs stengelen. Vassarven set mange frø og spirer viljug heile vekstsesongen.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,