Vassarven på frammarsj

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?

Har stor tru på liten rase

Har stor tru på liten rase

Jan Egil Skjørestad har erstatta mjølkekyrne med kjøtferasen Dexter. Dei ivrige små dyra et det dei får fatt i. Ikkje ein gong lyssivet får stå heilt i fred.