Jær-sau på ville vegar

Jær-sau på ville vegar

Der sau frå Jæren Smalalag tidlegare blei møtt av bygdesauen når dei trakk ned i lågheia, møter dei i dag berre tomme område. For heiasjefane betyr det stadig fleire dagsverk på sanking i område kor dei ikkje har beiteavtale. No freistar Statsforvaltaren med støtte.

Strammar inn driveplikta

Strammar inn driveplikta

Skal me auke matproduksjonen, må dyrkamark vere i drift. Driveplikta har blitt innskjerpa, og vestlandskommunar som tek tak ser tydelege resultat.

Utmark og gras som merkevare

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.