– Den viktigaste saka på 30 år

– Den viktigaste saka på 30 år

– Me gjer eit siste forsøk på å få Bondelaget til å ta eigarskap i talgrunnlaget og bonden sin økonomi, seier Bondeopprørar Sven Martin Håland. Opprøret er tilbake.

Skuffa, skikkeleg skuffa

Skuffa, skikkeleg skuffa

I går var «Brotet» eit faktum. Presset på Bartnes og Hoff vart så stort at dei ikkje hadde anna val enn å bryte, meiner Frank Tunheim og Jon Tore Refve.

#Bondeopprør21 saknar tidsfristar i kravet

#Bondeopprør21 saknar tidsfristar i kravet

Utan korkje tidsfrist for eit nytt system for talgrunnlaget, eller ein endeleg frist for å tetta inntekstsgapet, blir det lite moglegheiter til gjennomføring av krava som vart lagt fram av landbruksorganisasjonen, i følgje bøndene bak #Bondeopprør21.