Meir norsk frukt? – Opp til staten

Meir norsk frukt? – Opp til staten

Staten har bedt bøndene om å produsere meir frukt og grønt. – Produsentane har gjort jobben sin. No er det opp til staten å gjere sin skjerv for å auke salsvolumet, utfordrar Leif Øie i Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS).

Haustar 20 000 tre

Haustar 20 000 tre

Fruktbonde Olav Helleland bruker dagane på det han likar best: Å produsera førsteklasses frukt til norske forbrukarar. I desse dagar skal trea haustast – og dei har han mange av.

Eplepitlar i 80 år

Eplepitlar i 80 år

Seks år gamal vart Torstein Haustveit sett i arbeid heime i eplehagane. 80 år seinare står han her framleis og pitlar eple.

Målet er det perfekte eplet

Målet er det perfekte eplet

I bakkar så bratte at «feiaren neppe har lov å gå der», haustar Kari Lutro 45 tonn epler, 7-8 tonn plommer og ein heil del pærer. Dei 13.000 frukttrea gjev rikeleg med arbeid heile året