Eplepitlar i 80 år

Eplepitlar i 80 år

Seks år gamal vart Torstein Haustveit sett i arbeid heime i eplehagane. 80 år seinare står han her framleis og pitlar eple.

Målet er det perfekte eplet

Målet er det perfekte eplet

I bakkar så bratte at «feiaren neppe har lov å gå der», haustar Kari Lutro 45 tonn epler, 7-8 tonn plommer og ein heil del pærer. Dei 13.000 frukttrea gjev rikeleg med arbeid heile året

Epler «i dvale» forlengar sesongen

Epler «i dvale» forlengar sesongen

– Jau, me merkar press frå presseple-fronten, seier Kari Opedal ved Ullensvang Fruktlager. Ordspelet framkallar smilet, og det same gjer pilene som peikar oppover for fruktnæringa.

Heksekost og blodlus under lupa

Heksekost og blodlus under lupa

Kvifor er epletrea stadig meir utsette for sjukdom og skadedyr? Forskarane ved NIBIO Ullensvang har sine teoriar, og stasjonsleiar Gunnhild Jaastad er uroa for at frukttre-importen kan ha konsekvensar me ikkje har oversikt over.