Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.

Får tradisjonane og bygdene til å leva

Får tradisjonane og bygdene til å leva

Unni J. Skadsem, nestleiar Norges Bygdekvinnelag, var på sitt første møte i 1989. Det brennande engasjementet for landbruk og kvinnenes liv på bygda har berre blitt sterkare med åra.

Fyrar seg opp i svinedebatten

Fyrar seg opp i svinedebatten

– Eg er lett å fyra opp, seier Sem Garborg. Nå tek den fritalande Time-bonden til orde for at nye smågrisprodusentar som vil inn, må betala tilsvarande det som blir betalt når purker blir kjøpt ut.