Sjonglerer med fiber

Sjonglerer med fiber

Karen Elisabet Rydland Sæbø og Gaute Aarbø i Rydland Storfe, kjøper verken rundballer eller livdyr, men sjonglerer med ulike slag kraftfôr når dei har knapt med grovfôr. Dei let seg heller ikkje stresse om dei ikkje fyller mjølkekvota.

Sluttfôring av lam

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

Biprodukt – ein kjemperessurs

Biprodukt – ein kjemperessurs

Myse, mask, eller sjokolade? Kalle Mæland Nilsen er ein av mange som nyttar biprodukt frå lokale føretak som tilleggsfôr. – Det kjem absolutt godt med i tørken, seier han.

Unngå utslakting

Unngå utslakting

– Ikkje gjer drastiske tiltak før du får oversikt over situasjonen og kan vurdere ulike tiltak og løysingar, er Bengt Egil Elve sitt råd til tørkeramma bønder.