Kuutstilling må opplevast

Kuutstilling må opplevast

Sjølvsagt er det stas å vinne. Men skal me tru Anna Kirstine Aarsland, er miljøet rundt kuutstillinga på Jærmessa den viktigaste motivasjonsfaktoren for å delta.

Tilbake til røtene

Tilbake til røtene

Festivalpreget er blitt tona ned. No er det landbruk, mat og tradisjonell marknad som skal lokka publikum til Etne i august.

Opnar for raude besetningar

Opnar for raude besetningar

Komiteen for den tradisjonelle ku- og kalveutstillinga på Jærmessa på Varhaug, såg det ikkje mogleg å gjennomføre ei grøn utstilling og gjer om på vedtaket om å ekskludere raude besetningar frå arrangementet.