Beite i by’n

Beite i by’n

I 15 år har dei hogd, brent og rydda i Byheiene i Haugesund. Lønna er eit næringsrikt sauebeite og eit ope kulturlandskap til glede for byens innbyggarar; bynært, veglaust og økologisk.

SNOP i Hordaland

SNOP i Hordaland

I løpet av fem samlingar, har 17 deltakarar gjort draumane sine om til konkrete planar. Dei har utarbeida forretningsplanar og mål for prosjektet. No skal dei heim og realisera planane.

Plogen, ein annleis skule

Plogen, ein annleis skule

Namnet er ikkje tilfeldig. Kvart av plogskjæra i ein tre-skjærs plog, representerer ulike ferdighetar; praktiske, sosiale og teoretiske.