Nytt løft for Inn på tunet

Nytt løft for Inn på tunet

Ti år etter forrige løft, kan fylkene i vår søke om ti millioner kroner til pilotprosjekter for å styrke gårdenes satsing på sosiale tjenester.

Inn på tunet-samvirke vokser

Inn på tunet-samvirke vokser

Omsetningen for Inn på tunet-gårder som har organisert seg i samvirker, vokser kraftig. Inn på tunet Sørlandet SA har doblet omsetningen på ett år, og vil starte opp i Rogaland.

Beite i by’n

Beite i by’n

I 15 år har dei hogd, brent og rydda i Byheiene i Haugesund. Lønna er eit næringsrikt sauebeite og eit ope kulturlandskap til glede for byens innbyggarar; bynært, veglaust og økologisk.

SNOP i Hordaland

SNOP i Hordaland

I løpet av fem samlingar, har 17 deltakarar gjort draumane sine om til konkrete planar. Dei har utarbeida forretningsplanar og mål for prosjektet. No skal dei heim og realisera planane.