Hjelmeland testar Inn på tunet

Hjelmeland testar Inn på tunet

Med midlar frå Fylkeskommunen, skal Hjelmeland kommune testa Inn på Tunet med eit dagtilbod for menneske med demens eller kognitiv svikt. Dei håpar at ein gard i kommunen vil vere med.

Nytt løft for Inn på tunet

Nytt løft for Inn på tunet

Ti år etter forrige løft, kan fylkene i vår søke om ti millioner kroner til pilotprosjekter for å styrke gårdenes satsing på sosiale tjenester.

Inn på tunet-samvirke vokser

Inn på tunet-samvirke vokser

Omsetningen for Inn på tunet-gårder som har organisert seg i samvirker, vokser kraftig. Inn på tunet Sørlandet SA har doblet omsetningen på ett år, og vil starte opp i Rogaland.

Beite i by’n

Beite i by’n

I 15 år har dei hogd, brent og rydda i Byheiene i Haugesund. Lønna er eit næringsrikt sauebeite og eit ope kulturlandskap til glede for byens innbyggarar; bynært, veglaust og økologisk.