Plogen, ein annleis skule

Plogen, ein annleis skule

Namnet er ikkje tilfeldig. Kvart av plogskjæra i ein tre-skjærs plog, representerer ulike ferdighetar; praktiske, sosiale og teoretiske.

Trur på Inn på Tunet

Trur på Inn på Tunet

250 personar, fulle av læringslyst og omsorg, vart samla til Inn på Tunet-konferansen i Stavanger.