Fryktar redusert matproduksjon

Fryktar redusert matproduksjon

Landbruket slapp avgift på raudt kjøt, men regjeringa held fast ved at vi skal endre kosthald. Bondelaget reagerer. – Heile poenget er å nå klimamåla utan å redusere norsk matproduksjon, seier Bodhild Fjelltveit i Bondelaget.

Svært ambisiøs klimaplan

Svært ambisiøs klimaplan

Landbruket har fått sin klimaplan. No skal den rullast ut og engasjere bønder over det ganske land. – Vi må sjå på planen som noko positiv, som er til nytte for oss bønder, seier Bodhild Fjelltveit, styremedlem i Norges Bondelag.

Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Kor langt strekk bondevitet til, i møte med forsking og fakta? Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, er skeptisk til kjøtkutt og metanfokus som svaret på klimakrisa.