Røffare klima også for bøndene

Røffare klima også for bøndene

FN sin nye klimarapport kan skræma vatnet av nokon kvar. Bonde Rune Haugland er ikkje skuggeredd. Han vil heller framsnakka drøvtyggjande husdyr og grønt gras som ein del av dei norske klimaløysingane.

Avlar for mindre raping

Avlar for mindre raping

NSG tar klimautfordringa på alvor. Seks tusen sauer skal kartleggast for utslepp av metan. Målet er å bruke målingane i arbeidet med ein meir klimavenleg sau. Nyleg var dei på Finnøy i Rogaland, blant anna hjå Karl Andre Vignes.