Må forska meir på karbonlagring

Må forska meir på karbonlagring

Fangvekstar i opne åkrar, biokol og beitevekstar med djupe røter, er blant potensiala for auka karbonlagring i norsk jordbruksjord, i følgje ny rapport. Men for å måla effektane av ulike tiltak, trengs meir forsking og tid.

– Vestlandsbonden er klar til å bidra

– Vestlandsbonden er klar til å bidra

Klimaforhandlingane mellom jordbruket og staten starta i førre veke. – Vestlandsbonden er klar til å bidra. Me driv framtidsretta og bærekraftig alt no, seier Anders Felde, bondelagsleiar i Sogn og Fjordane.

Meir dårleg vêr i vente

Meir dårleg vêr i vente

Vêrmeldinga frå Cicero handlar om meir ekstremregn og fleire tørkesomrar. Likevel har Norge trekt vinnarloddet i høve klimaendringseffektane.

– Politikerne må se helheten

– Politikerne må se helheten

Styreleder i TYR mener rapporten fra teknisk utvalg for jordbruk og klima har mangler. – Det blir feil å redusere matproduksjon, som er en biologisk prosess, mens bruken av fossilt brensel til flyreiser bare øker, sier han.