Kompetente nok?

Kompetente nok?

I ei undersøking oppgir 30 prosent av rogalandsbøndene at dei ikkje treng ny kunnskap dei neste 15 åra. – Dei bøndene som ikkje søker kunnskap, vil ikkje overleve i næringa på sikt, seier veterinær Kay Arne Aarset.

Digital saueskule for heile landet

Digital saueskule for heile landet

Tanken var å lansere ein saueskule for bønder i Rogaland. Så kom korona. No får veterinær og PhD Siv Meling, statleg støtte til å utarbeide eit nasjonalt digitalt undervisningstilbod til sauebønder over heile landet; Sau360.

Kan du nok om dyrehelse?

Kan du nok om dyrehelse?

Fra nyttår gjelder kunnskapskravet i «Dyrehelseforskriften». Alle husdyrprodusenter skal dokumentere kunnskap om smitte, smittevern og forebygging.

Jorda entusiasme

Jorda entusiasme

Astrid Brommeland slår seg ikkje til ro med gårsdagens kunnskap og etablerte sanningar, og rådgivaren deler raust av erfaring og nettverk.