Greier ikkje omstilling til mjølk

Greier ikkje omstilling til mjølk

Familien må slutta med pelsdyr, og vil starta opp att med mjølkeproduksjon.Utilstrekkeleg pelsdyrkompensasjon og -omstillingsmidlar kan setta ein stoppar for planen deira.

Solidaritet med pelsdyrnæringa

Kan bli tøffare for fleire

HMS-rådgjevar i Rogaland skryt av pelsdyrbøndene si krisehandtering, men er budd på at fleire kan få det tøffare framover.