Vil heller prioritera beita

Vil heller prioritera beita

Magnus Søyland er skeptisk til meir skogplanting i Rogaland. På garden familien hans driv, har det vore tradisjon for å utnytta beiteareala maksimalt med brenning av einer og kratt, og bygging av vegar for å koma til med husdyrgjødsel.

Tilbyr gavepakke til klimaskogplanting

Tilbyr gavepakke til klimaskogplanting

Delar av Rogaland gror att med lite produktiv skog. Nå vil styresmaktene motivere til skogplanting som eit klimatil­tak og har løyvd 15 millionar kroner til planting på nye areal.

Spreke skogbrukere

Spreke skogbrukere

Et splitter nytt lokallag for kvinner som bryr seg om skog gir full gass i Rogaland, og første konferanse var i Stavanger.

Alt vel etter 30 år med skogskadeovervåking

Alt vel etter 30 år med skogskadeovervåking

Det står over 11 milliarder trær i skogen. Bare tømmerverdien utgjør flere hundre milliarder kroner. For å beskytte disse verdiene følger forskerne skogens helsetilstand og overvåker skadelige sopper og insekter.