Praktisk omlegging til SPF

Praktisk omlegging til SPF

Omlegging til SPF treng ikkje plent skje ved nybygg eller etter ei alvorleg hending. Du kan også vaske deg over frå Helsegris til SPF, og få ein friskare gris med høgare tilvekst og lågare fôrforbruk.

Nabobønder sanerer til SPF

Nabobønder sanerer til SPF

Johannes Soppeland og Per Inge Egeland er begge smågrisprodusentar i Årdal i Ryfylke. No legger dei om til SPF. – Med saneringa gjer me eit løft for framtida, seier Egeland.

Betre kvardag med SPF

Betre kvardag med SPF

Etter at dei la om til SPF er smågrisperioden korta ned med to veker. – No har me betre tilvekst, mindre arbeid og god tid til reingjering og tørking før neste innsett, seier Lars Våge.

Valde vekk SPF

Valde vekk SPF

Magnhild Aanestad valde å halde fram med konvensjonell produksjon. – Men døra er ikkje lukka att. Eg kan sanera seinare, seier ho.

Trur på SPF innan 2030

Trur på SPF innan 2030

Norsvin ønsker å legge om heile svinenæringa til SPF-gris innan 2030. – Fullt mogleg, men det er eit økonomisk spørsmål. Bonden klarer ikkje dette åleine, seier Olav Eik-Nes i Norsvin.