Unngå utslakting

Unngå utslakting

– Ikkje gjer drastiske tiltak før du får oversikt over situasjonen og kan vurdere ulike tiltak og løysingar, er Bengt Egil Elve sitt råd til tørkeramma bønder.