BN+Hånd klemmer en ku-spene for å få melk ned i et prøveglass.

Ta speneprøvar: Ta speneprøvar av «celletalskyr» i god tid før avsining, og av kyr som må behandlast midt i laktasjon. Vær nøye med hygiene rundt uttak av speneprøven for å unngå at mjølka vert forureina. Foto: Tine/Bo Mathisen


Vegen fram til god jurhelse og lågt celletal kan verke både lang og bratt, men kunnskap er makt i kampen mot «kokkane».


Ingrid Vikshåland Lyngmo, veterinær ved Veterinærkontoret i Suldal


Å halda celletalet i tankmjølka nede på eit lågt nivå er inga enkel oppgåve. Det kan beint fram kjennast håplaust i periodar. Me er nok mange som skulle ønska det fanst ein enkel veg til eit lågt og stabilt tankcelletal og friske jur, frie for Staphylococcus aureus og andre smittsame mastittbakteriar. Heldigvis har me mange gode verktøy me kan nytta i den seige kampen mot bakteriane og deira øydelegging av jurvev. Og med verktøy tenker eg ikkje først og fremst på antibiotika.

Færre mastittbehandlingar

Heilt sidan slutten av 1970-talet har mastitt vore inkludert i samla avlsverdi for NRF, med auka vektlegging på jurhelse og mastitt frå 1990. I dei siste tiåra har det vore stor merksemd på optimal og målretta behandling av mastitt, samstundes som ein har forsøkt å jobba meir og meir førebyggande.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,