Kan vi kontrollere BRSV og coronavirus?

Kan vi kontrollere BRSV og coronavirus?

Disse to virussjukdommene koster norsk melkeproduksjon millioner av kroner i tap av kalv, redusert tilvekst og tapt ytelse. Bruk av smitteslusa er det hotteste tipset for å unngå at smitten kommer inn i besetninga.