Bønder på vent

Bønder på vent

Mykje er i det blå medan den nye Ap/Sp-regjeringa riggar seg for å koma i funksjon.

Kulturkrasj

Kulturkrasj

For ein del bønder kan dei sterke kjenslene knytta til gard og jord nesten berre målast med den motsvarande aversjonen mot alle ting byråkrati. Mot papirvelde og reglar som tilsynelatande har som einaste mål å hemma bonden i si skaparkraft.

No – eller for seint

No – eller for seint

Regjeringskabalen er ennå i støypeskeia, men eit kan me slå fast: Sjeldan har forholda lege så godt til rette for ein ny retning for jordbruket, som no.

Gjødselbombe i spel

Gjødselbombe i spel

Den lenge frykta nye gjødselvareforskrifta er i kjømda. Alvoret, særleg for bøndene i Rogaland, er vanskeleg å underslå.

På med solkrem og oljehyra

På med solkrem og oljehyra

Me håpar at dei som aller helst vil drita i klimaet og stikka hovudet i sanden heller hiv seg inn i debattane om korleis landbruket skal møta klimautfordringane framover.

Rom for alle

Rom for alle

Det kan verke som om nye gardsmeieri med sal og foredling av eiga mjølk poppar opp nesten fortare enn me klarar å skilja nykomarane frå kvarandre.

Meir enn kroner

Meir enn kroner

Medan vitnemåla frå bønder som stenger fjøsdøra er ei stadig påminning om den alvorlege stoda i norsk jordbruk, er det heldigvis også fleire lovande utviklingstrekk å sjå.