Lov å håpa

Lov å håpa

Trass historisk store tal står ikkje jubelen i taket etter at staten og bøndene vart samde om jordbruksavtala sist veke.

På tide å innfri

På tide å innfri

Budsjettnemnda for jordbruket la fram grunnlagstala for jordbruksoppgjeret rett før påske. Tala viser at bondeinntekta kan gå ned nesten 40 000 kroner i år, til 361 000 kroner per årsverk i vederlag for både arbeid og eigenkapital.

Mat eller vern – eller begge delar?

Mat eller vern – eller begge delar?

Byfolk, byråkratar og bønder treng mat, kulturlandskap og ein natur med rikt biologisk mangfald. Er det slik at matproduksjonen og bøndene sine interesser må vika for naturvernet når interessekonfliktane toppar seg?

Kalk mot krise

Kalk mot krise

Fleire stader i sørvest har bøndene kunna utnytta tørt vêr og lagelege forhold til å koma i gang med ei svært tidleg vårvinne. På bygda høyrer Bondevennen at mange er ivrige med kalkspreiinga.