Slepp ut lufta – det er vår!

Slepp ut lufta – det er vår!

Våronna står definitivt for døra. Bønder flest står på startstreken, klare for å legga grunnlaget for det som venteleg blir ein fin og lagleg vekstsesong.

Kor var jærbonden?

Kor var jærbonden?

Den vesle Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Bryne har utan tvil gjort mykje for å setta den sjølverklærte landbrukshovudstaden på kartet.

Rogaland leverer

Rogaland leverer

2,8 prosent. Det er kva primærnæringaneog den landbruksbaserte industrienstår for av den totale verdiskapinga imatfylket Rogaland.

Slå på stortromma

Slå på stortromma

Media flokkar seg om landsmøta til dei politiske partia. Burde ikkje det same vera målet for årsmøta til landbruksfaglaga?

Klimaopprøret i Sp

Klimaopprøret i Sp

Eit klimaopprør ulmar i Senterpartiet, melder Vårt land. Fleire partimedlemmar er uroa for at vekta som vert lagt på distriktspolitikk, reform- og avgiftsmotstand har gitt partiet ein utydeleg klimaprofil.

Styrk Veterinærinstituttet

Styrk Veterinærinstituttet

Dyrehelsa i Noreg er i toppklassen. Friske dyr sikrar oss god helse, trygg, sunn mat og er bra for både klima og økonomi.

Femten fjøs på Agder i kjømda

Femten fjøs på Agder i kjømda

På Sørlandet rekrutterer ein no 15 pilotbruk med mjølkebesetningar på mellom 15-30 kyr som vil byggja nytt eller bygga om til lausdrift. Bondevennen gir dette arbeidet tommel opp.