Mot i mørketid

Mot i mørketid

Å oppsummera 2022, sjølv når det berre står att nokre dagar av ‘det gamla’, synest nesten overilt.

For sterk kost

For sterk kost

Nye nordiske kosthaldsråd er i emning. Råd som etter kvart kan bli offisielle også i Noreg. For første gong skal dei inkludera omsynet til berekraft.

Rogaland grønkar – og stilnar

Rogaland grønkar – og stilnar

Bøndene blir færre. Noreg har ifølge Landbruksdirektoratet att berre 36.299 bruk med jordbruksareal i drift. Det er 375 færre enn i fjor, og snaue 2500 færre enn i 2017. Raskast går det ned i Troms, Nordland, Agder og deler av Innlandet. Men i samtlege fylke forsvinn bøndene.

Sveis kostnadssprekken

Sveis kostnadssprekken

Våronna er i gang. Hjulakslingen på gjødselvogna knekk under spreiing av andre lasset. Ringer du til forhandlar og impulskjøper ny vogn, eller brukar du ein dag på eigen verkstad eller ventar to dagar på at landbruksverkstaden gjer reparasjonsarbeidet for deg?

Sju år

Sju år

– Alt går etter planen. Som sine sovjetiske førebilete har Vladimir Putin servert same løgna sjølv lenge etter at det byrja å gå gale for russisk side i krigen mot Ukraina.

Livsviktige historier

Livsviktige historier

Mennesket er ein enkel skapning. Sjølv etter nokre millionar års evolusjon og kulturell utvikling skal det ikkje meir til enn at nokon sklir på eit bananskal eller forskrevar seg mellom båtripa og bryggekanten før me ler høgt.