Bismaken

Bismaken

Flammane i Amazonas blottstiller kor avleggs det globale handelssystemet vårt er.

Grøn plan

Grøn plan

Grøntsatsing. Ordet smakar optimisme – sprø salat, alt som er sunt, klimavenleg og politisk korrekt.

Snakka med ein fanatikar?

Snakka med ein fanatikar?

Debatten om kva som er god dyrevelferd raser. Og nett som i det generelle politiske ordskiftet, aukar temperaturen også mellom fagfolk, bønder og dyrevernsaktivistar.

Eit varselskot for matjorda

Eit varselskot for matjorda

Som matfylke har Rogaland ei eiga evne til å hamne i søkjelyset av feil grunnar. No sist i sommar med mediaoppslaga om korleis Regionalplan for Jæren opnar for nedbygging av heile 23.000 mål av den beste matjorda i landet.

Personleg ansvar og systemfeil

Personleg ansvar og systemfeil

Vald mot verjelause grisar. Kastrering utan bedøving. Seigpining av sjuke og skadde dyr. Brennpunkt-dokumentaren på NRK opnar for store og alvorlege spørsmål om husdyrhaldet vårt.

Vegskilje for mjølkebonden

Vegskilje for mjølkebonden

Norsk mjølkeproduksjon må reduserast med opp til formidable 100 millionar liter – eller åtte prosent av den totale produksjonen, innan 2021.