Styrk Veterinærinstituttet

Styrk Veterinærinstituttet

Dyrehelsa i Noreg er i toppklassen. Friske dyr sikrar oss god helse, trygg, sunn mat og er bra for både klima og økonomi.

Femten fjøs på Agder i kjømda

Femten fjøs på Agder i kjømda

På Sørlandet rekrutterer ein no 15 pilotbruk med mjølkebesetningar på mellom 15-30 kyr som vil byggja nytt eller bygga om til lausdrift. Bondevennen gir dette arbeidet tommel opp.

Hanskar og glansbilete av

Hanskar og glansbilete av

Kjensla av kringsetting er lett å forstå, når det går i myrdyrkingsforbod, pelsavvikling og skjerpa klimakrav med raudt kjøt i siktet.

Kor er visjonane?

Kor er visjonane?

Det var ikkje gitt at den nye regjeringsplattforma skulle stadfesta berebjelkane i den norske landbruksmodellen, men dei er på plass.

Gras er også mat

Gras er også mat

Rapporten frå Gunnhild Stordalen og EAT-Lancet Commission om sunn mat og bærekraftige matsystem er nok eit dokument som stadfestar at det konvensjonelle og tradisjonelle norske landbruket er under press.