Kvotesystem ute av kurs

Kvotesystem ute av kurs

Det nærmar seg 1. oktober og frist for å melde inn endringar i kvoteforhold. Med dette, og med Bondelaget sitt årsmøte same dag, er det igjen duka for debatt om bra og mindre gode sider ved kvoteordninga.

Heia sauen

Heia sauen

Treng me eigentleg å produsera sau- og lammekjøt i Norge?

Skål for mjølkebonden

Skål for mjølkebonden

I desse dagar har me fått nok eit handfast døme på bøndene si vidgjetne omstillingsevne. For tal frå Tine Råvare syner at aktiviteten i norske mjølkefjøs er skrudd opp ennå eit hakk. I juli vart det levert 116,8 millionar liter mjølk.

Lønstjuveri

Lønstjuveri

I sommar har landbruket igjen erfart korleis nokre få brotne kar kan øydeleggja for det heiderlege fleirtalet.

Spilte sjansar

Spilte sjansar

Tre gonger i det siste har regjeringa hatt høve til å løfte jordbruket. Tre gonger har dei late det vera.

Eit nytt skattekart

Eit nytt skattekart

Kompassnåla peiker «grøntover». No har også kartet som gjer det mogleg å staka ut kursen kome.