Mål for 2024

Mål for 2024

Det blir ikkje fred på jord i 2024, ei heller mindre klimagassar i atmosfæren. Verda er ein nokså mørk og herja plass ved inngangen til det nye året.

Reinare plast, please

Reinare plast, please

Alt for mykje av landbruksplasten Westco Miljø på Jæren mottar er full av silorestar, småstein og søppel.

Familien krympar

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Anti-depressivt utearbeid

Anti-depressivt utearbeid

Landbruksstatistikk har vel mest alltid vore dyster lesnad dei siste tiåra. Slik er det også med siste oppdateringa frå Landbruksdirektoratet.

Del av løysinga

Del av løysinga

«Regenerativt landbruk er vegen fram for å avkarbonisera matsystemet og gjera landbruket natur-positivt og motstandsdyktig mot klimasjokk. Me meiner regenerativt landbruk er framtida.»

Rogaland er førebudd

Rogaland er førebudd

I årevis og i uro har bøndene venta på ny gjødselvareforskrift. Fleire gonger skal det ha vore like før lansering. Men nå kjem den, om me skal tru landbruks- og matministeren. Og det bør me jo kunna.

Vilje til mjølk

Vilje til mjølk

Folk drikk mindre mjølk. Men det er framleis mange av oss som vil ha kvitt gull i glaset, ost på skiva og krem på kaka, også i framtida.