På høg tid med gjødsel-avklaring

På høg tid med gjødsel-avklaring

Dato for ny gjødselvareføreskrift er ennå i det blå, men uroa over kva konsekvensar den kan få ligg som ein skugge over husdyrnæringa på n’te året.

Éin sjanse til

Éin sjanse til

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønskjer omkamp om lausdriftskravet. Kravet bør berre gjelda nybygg, meiner dei, og det må ta den tida det treng å legga om. NBS vil auka lønsemda for mindre bruk og sikra investeringsmidlar slik at dei kan investera, utan å måtta utvida produksjonen.

Minst to kroner, takk

Minst to kroner, takk

Fôringsanlegget byrjar å knaka i samanføyingane. Malinga flassar av. Ventilasjonskapasiteten er for dårleg og betonggolvet ved purkekrybba kan minna om eit brusteinsgolv. Norske grisehus byrjar å trekkje på åra.

La bekken renna blå

La bekken renna blå

Mange vil nok gjerne ut med husdyrgjødsla snart, men forvaltninga manar til atterhald. I førre veke gjekk Statsforvaltaren i Rogaland ut på eigne nettsider og oppmoda bøndene om å venta med vårgjødsla.

Sjølvskot

Sjølvskot

Nokre politiske utspel slår hardare enn andre. Leiinga i Q-meieriene sine utfall, slik dei vart framstilt i Bondebladet nyleg, er eigna til både å auka konfliktnivået, styrke oppslutninga om motparten – og provosera til nyttig debatt.

Tida for symptombehandling er over

Tida for symptombehandling er over

Dei globale prisane på mat- og fôrråvarer stig kraftig. FNs Landbruks- og matorganisasjon FAO melder om sterk auke for basismatvarene korn, planteolje og sukker dei siste ni månadene.

Viruståka kan truga forhandlingsretten

Viruståka kan truga forhandlingsretten

Det nye året har starta slik det meste av fjoråret var. Dermed sit me framleis stand by på kvar vår tuve. Enkelte har det heilt greitt. Andre lengtar desperat etter normale tider med mellom anna alle dei fysiske møteplassane i det store, vesle landbruksnettverket.