Krig i kornkammeret

Krig i kornkammeret

Den russiske invasjonen av Ukraina er ikkje berre ein tragedie for Ukraina. Det er ein tragedie for Europa og verda.

Viktig oppvask

Viktig oppvask

Ein oppvask er på gang i saka om ny gjødselbrukforskrift. Vonleg fører den til at særleg husdyrtette Rogaland kan pusta litt lettare.

Planlegg for vår

Planlegg for vår

Me gler oss til å skriva om vårvinna, om jordarbeid, såing, nytt liv og beiteslepp.

Tid for bondediplomati

Tid for bondediplomati

Du treng ikkje vera skarp analytikar for å slå fast at det kjem til å slå gneistar av årets jordbruksoppgjer, uansett utfall.

Ring Marit

Ring Marit

– Me har trivest. Å heile tida byggja, dyrka og gjera kvardagane enklare har vore drivande.

Kritisk

Kritisk

2022 ber alle bod om å bli eit turbulent år.