BN+

Konkurrerer om gresset: Dyretetthet og sambeiting med andre arter, overbeiting og underbeiting, kan føre til bedre eller dårligere beitekvalitet utover beitesesongen. Tilgengelig beiteareal vil også endre seg gjennom perioden, og søyer og lam vil alltid søke etter og konkurrere om det beste gresset.


God tilvekst på beite er avhengig av at lamma er friske, at beitet gir nok næring, og at du har en plan for kontroll på parasitter. Lam på hjemmebeite som vokser godt, kan med fordel avvennes ved 12 ukers alder.


Siv Meling
Veterinær, phd, rådgiver, og sauebonde Næringsrike sommerbeiter gir fine muligheter for god vekst og trivsel hos lam. Forutsetningene er at det har vært god utvikling av vom- og drøvtyggerfunksjonen, kontroll på parasittene og god helsestatus. Utfordringen kan være å opprettholde tilstrekkelig tilgang til næringsrikt beite gjennom hele beitesesongen, og det er lett å undervurdere hvor mye lam spiser.
Kort sagt er vekst hos lam summen av tilgjengelighet, opptak og utnyttelse av næringsstoffer. På flokknivå er næringstilgang og parasitter de største utfordringene. Før slipp på sommerbeite er det viktig å vurdere beitedyktigheten hos både søyer og lam.

Avvenning?

Det er ikke mulig med tidlig avvenning for de som går på fjellbeite. Trolig ville det heller ikke gitt noen fordeler for søyer eller lam. Men for de som går på hjemmebeite kan det gi fordeler. For å nå målet om slakteklare lam ved fire til fem måneders alder og ved sanking, er det viktig å opprettholde en tilvekst på over 300 gram per dag. Det vil kreve optimal utvikling av vomma og dens funksjoner slik at det oppnås god fôrutnyttelse. Lam som ikke har hatt riktig utvikling av vomma har ofte store mager (pot-belly) og en stuntet vekst.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , , ,