BN+

Naturleg: Grisen syter for hovudinntektskjelda hjå Anne Berit og Anders Verpe. Sauene høyrer naturleg til på garden i tillegg. Dyrking og beiterydding har vore ein viktig del av gardsdrifta i fleire tiår.


Hjå Anne Berit og Anders Verpe har årelang ryddesjau og mykje grisegjødsel endra meiningslause motbakkar til grøne enger.


Sjur Håland


Bratte, skrinne grusbakkar og steile fjellsider har ikkje teke motet frå brukarane. Snarare tvert om. Det er tradisjon på garden for å rydda gran, furu og kratt, så til beite og pløya tilbake mykje av overskotet til fornying av driftsapparatet og rydding av enda meir land.
Faren til Anne Berit, Øyvind Kleppa, starta med nydyrking og den arbeidskrevjande beiteryddinga med enkelt utstyr og rå muskelkraft. Det tunge arbeidet skræmde ikkje ungfolket. For femten år sidan tok Anne Berit og Anders Verpe over stafettpinnen. Stadig nye felt med beitemark blir sådd til, samstundes med at det godt utbygde traktorvegnettet, som er til glede og nytte for friluftsinteresserte bygde- og hyttefolk, blir forlenga.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , , ,
Share This