Vestlandsbonden om 50 år

Vestlandsbonden om 50 år

Kva inneber det å vera bonde på Vestlandet om 50 år? Landbrukselevane ved Voss vidaregåande skule gir deg nokre hint.

Spikra eige fjøs

Spikra eige fjøs

Det var ikkje gitt at det skulle bli eit fjøs i tre, då Trond Vidar Berge starta planlegginga av ny driftsbygning. Med bakgrunnen hans som tømrar er det heller ikkje overraskande.

Betre bruk av bondens gull

Betre bruk av bondens gull

Frå landkasse til blautgjødsel – og attende til separering? Korleis skal landbruket klare å utnytte næringsstoffa i husdyrgjødsla meir optimalt?