Betre bruk av bondens gull

Betre bruk av bondens gull

Frå landkasse til blautgjødsel – og attende til separering? Korleis skal landbruket klare å utnytte næringsstoffa i husdyrgjødsla meir optimalt?

– Det finst berre moglegheiter

– Det finst berre moglegheiter

Agrovisjon er ein nyttig møteplass, i følgje landbruksdirektøren i matfylket Rogaland, Geir Skadberg. – Følg med, les deg opp og søk kunnskap der du kan, seier han.