Tar laboratoriet med ut på jordet

Tar laboratoriet med ut på jordet

Er du klar for å hausta marginar med presisjonsutstyr? På Agrovisjon kan du sjå at det å ta laboratoriet og kalibreringsutstyret med ut på jordet, ikkje lenger er ein vill framtidsdraum.

Ikkje grunnlag for skjerping

Ikkje grunnlag for skjerping

Det er ikkje grunnlag for vesentleg skjerping av spreiearealkrava i Rogaland, er konklusjonen frå den ferske rapporten frå Arbeidsgruppe gjødselregelverk. Resepten er god agronomi og redusert innhald av fosfor i kraftfôret.

Testar nytt kraftfôr med kårfolket

Testar nytt kraftfôr med kårfolket

Daniel tok over heimegarden i 2020. Men fulltidsbonde blir han først når avløysarane gir seg. I mellomtida er kårfolket med og testar kraftfôr for arbeidsgivaren hans.

Ein av desse blir årets lærling

Ein av desse blir årets lærling

Rusk i maskineriet? Sensorfeil? Vaierbrot? Det er neppe problem for landbruksmekanikarlærlingane som kjempar om det gjævaste trofeet på Agrovisjon.

Godt nøgd med årets messe

Godt nøgd med årets messe

Tre dagar med Agrovisjon trakk nesten 16 000 skodelystne gjester frå fjern og nær. Besøkstalet er ganske likt Agrovisjon for tre år sidan, seier styreleiar Olav Røysland.