Godt nøgd med årets messe

Godt nøgd med årets messe

Tre dagar med Agrovisjon trakk nesten 16 000 skodelystne gjester frå fjern og nær. Besøkstalet er ganske likt Agrovisjon for tre år sidan, seier styreleiar Olav Røysland.

Vestlandsbonden om 50 år

Vestlandsbonden om 50 år

Kva inneber det å vera bonde på Vestlandet om 50 år? Landbrukselevane ved Voss vidaregåande skule gir deg nokre hint.

Spikra eige fjøs

Spikra eige fjøs

Det var ikkje gitt at det skulle bli eit fjøs i tre, då Trond Vidar Berge starta planlegginga av ny driftsbygning. Med bakgrunnen hans som tømrar er det heller ikkje overraskande.