Aurhelle som sperrelag

Aurhelle som sperrelag

Aurhelle i jord er tette lag som skuldast nedvasking og samankitting av løyste sambindingar. Aurhelle reduserer infiltrasjonen av sigevatn, og kan føra til dårleg drenering sjølv på grovkorna jord. Kalking og høgare pH nedover i jordprofilet kan seinka utvikling av aurhelle.

Myra vart til kystlynghei

Myra vart til kystlynghei

Myr eller kystlynghei? Det er ikkje sikkert den offentlege statusen på arealet ditt er ganske slik du trur. Endringa hjå Atle Lende vart oppdag tilfeldig og fekk konsekvensar.

Friskmelder jord etter massepåfylling

Friskmelder jord etter massepåfylling

På Årsvoll i Sandnes kan Per Ivar Borsheim og naboen, Sindre Årsvoll nå gå tørrskodde over kjelvene året rundt etter at entreprenør har lagt overskotsmasse på den eldgamle havbotnen.

Mangfald vil sikra mold og mat

Mangfald vil sikra mold og mat

– Dagens jordbruk er diverre jordforbruk. Det kan gje store konsekvensar for mattryggleik, klima og miljø, åtvarar Silja Valand, rådgjevar i NLR Viken. På Voss rustar bøndene seg til klimakamp, med bygging av matjord som fremste verktøy.