Bevisstgjerande PU-debatt

Bevisstgjerande PU-debatt

Konkurransevilkåra i mjølkesektoren har utan tvil nok krut til å halde diskusjonen varm i lang tid. Samstundes er debatten ei påminning om kor viktige, men skjøre, dagens ordningar er for norske mjølkebønder.

Sjølvskot

Sjølvskot

Nokre politiske utspel slår hardare enn andre. Leiinga i Q-meieriene sine utfall, slik dei vart framstilt i Bondebladet nyleg, er eigna til både å auka konfliktnivået, styrke oppslutninga om motparten – og provosera til nyttig debatt.

Samvirkeeigar – meld deg!

Samvirkeeigar – meld deg!

Klår melding frå leiarane i samvirka sine sentrale valkomitear: Kunne du tenkja deg ein periode som tillitsvald, så gi beskjed no.