Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Med ein normal vekstsesong i Norge og Europa, vil me ha sikker tilgang på såvarer også i 2023. Men såvarene vil nok bli dyrare neste år, seier Jens Randby, plantekultursjef i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Mykje av såfrøet og gjødsla til våren er på plass i lagerbygningane til Felleskjøpet. For å avlasta transportpress til våren og eventuelle koronarestriksjonar, oppmodast dei kundane som kan til å ta heim gjødsel alt nå.

Kva finst igjen i ei fjerdeårs- eng av det me sådde?

Kva finst igjen i ei fjerdeårs- eng av det me sådde?

Tenk haustestrategi før du kjøper frøblanding. Er vekstsesongen lang nok til tre slåttar, vil timotei mangla gjenvekstevne til ein tredjeslått. Dette gapet må tettast av artar med god gjenvekstevne. I område med kortare vekstsesong klarar timotei seg betre åleine.

Valg av såfrø

Valg av såfrø

I forsøksfelta våre ser vi gjerne ikke så veldig store avlingsforskjeller mellom de viktigste frøblandingene våre. I praktisk bruk på enga, ser vi innimellom store avlingsutslag ved feil valg av frøblandinger.