Ny norsk frøblanding gir meir mangfald

Ny norsk frøblanding gir meir mangfald

Med ei ny, heilnorsk og lokaltilpassa frøblanding skal NIBIO Landvik få sørlandske enger og vegkantar til å summa av liv. Innan fem år er håpet å kunne tilby stadeigne frøblandingar til heile landet.

Insekta forsvinn: Bli med og skru opp summetonen!

Insekta forsvinn: Bli med og skru opp summetonen!

Insekta forsvinn verda over, og landbruket blir peikt på som ei viktig årsak. NLR-rådgjevarane Ole Arnfinn Røysland og Ragnvald Gramstad meiner norske bønder gjer mykje for småkrypa, men tilrår å tenka meir mangfald.