Strammar inn driveplikta

Strammar inn driveplikta

Skal me auke matproduksjonen, må dyrkamark vere i drift. Driveplikta har blitt innskjerpa, og vestlandskommunar som tek tak ser tydelege resultat.

Så rik er utmarka

Så rik er utmarka

Ein fersk NIBIO-rapport om utmarksressursane våre er eit nyttig verktøy for forvalting av, ja, det meste av landet vårt.

Vestlandsbonden må ta utfordringa

Vestlandsbonden må ta utfordringa

Sommarmjølk eller fjellbeite? – Me må klare begge delar. Det finst løysingar om me er villig til å gjere endringar, seier Helge Arne Espeland.

– Utmarka er eit kinderegg

– Utmarka er eit kinderegg

Landbruks– og matminister Olaug Bollestad skilde sauer og snakka varmt om utmarka. Ho vil jobba for å sikra framtidig drift i heiane.

Held oppsyn med to- og firbeinte i utmarka

Held oppsyn med to- og firbeinte i utmarka

Turistar og bønder nyttar i periodar den same utmarka – høvesvis til friluftsliv og beitebruk. Det skjer ikkje utan utfordringar. Difor har nasjonalparkkommunen Vinje starta ei prøveprosjekt med utmarksoppsyn.