BN+

Hold kalven varm: Kalvedekken er ein rimeleg og enkel måte å halda kalven varm på.


I tillegg til god og nok råmjølk, er oppstallinga og godt stell nøkkelen til god velferd og helse for kalven. Oppstallingsforholda skal halda kalven fri for skade, beskytta frå sjukdomsagens og tørr og varm nok.


Ingrid Vikshåland Lyngmo,
veterinær ved Veterinærkontoret i Suldal


I mange av dei eldre båsfjøsa er det ikkje eiga avdeling som er tiltenkt småkalvane. Kalvane vert gjerne «korridorpasientar» i kalveboksar på gangen bak båsrekka. I nye lausdriftsfjøs ser me også i enkelte tilfelle at kalveavdelinga kunne vore betre, både når det gjeld plassering og praktiske løysingar. Men sjølv om den fysiske utforminga og plasseringa av kalveboksen ikkje er ideell kan du gjera mykje for å betra miljøet til kalven med relativt enkle grep.

Tørt, tett og trekkfritt

Dei første vekene skal kalvane oppstallast enkeltvis i bingar med tett og varmeisolerande golv. Det må brukast tilstrekkeleg med strø til å halda liggeplassen til kalven tørr, og det skal vera trekkfritt.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , , ,