Rug til beite

Rug til beite

Rug har blitt en interessant beitevekst til mjølkekyr i Danmark. Planten kan bli aktuell til beiting også i Norge.

Vil ha mindre øko-import

Vil ha mindre øko-import

Interesse og forbruk av økologisk mat er aukande. Øikos Rogaland inviterer til fagdag for å inspirera bønder til å henge seg på.