Kraftfôrprisen hindrar øko-satsing

Kraftfôrprisen hindrar øko-satsing

Rogaland kjem desidert dårlegast ut i statistikken over økologisk jordbruksareal. – Det er veldig synd viss me ikkje klarer tilfredsstilla den norske forbrukaren sjølve, seier øko-bonde Kolbjørn Anda.

Treng meir økomjølk

Treng meir økomjølk

Rørosmeieriet har auka omsettinga kvart år dei siste ti åra. No fryktar meieristyrar Trond Vilhelm Lund at det om få år blir mangel på økologisk mjølk til industrien. – Det vil auke importen, seier Lund.

Vil styrke økologisk landbruk

Vil styrke økologisk landbruk

Lars Petter Bartnes meiner det var uheldig at styresmaktene fjerna den nasjonale målsettinga for økoproduksjon. – Vi må få på plass eit nytt produksjonsmål for økologisk produksjon, seier bondelagsleiaren.

Rekordmange vil læra øko-landbruk

Rekordmange vil læra øko-landbruk

– Landbruk har blitt kult igjen, meiner jordbrukselev Jannik Traavik Mennen. Marknadshagar, med kort veg frå åker til kokkekunst, er ei forklaring. At landbruket sit med viktige brikker til klimaløysing, er ei anna.