Topp mjølkekvalitet i 25 år

Topp mjølkekvalitet i 25 år

Flaks? Tja, men ikkje flaks åleine. For Marit og Magne Svantesvold har oppskrifta vore gode rutinar og ei oppriktig interesse for dyra sitt ve og vel, samt ein god dose yrkesstoltheit.

Avlar for mindre raping

Avlar for mindre raping

NSG tar klimautfordringa på alvor. Seks tusen sauer skal kartleggast for utslepp av metan. Målet er å bruke målingane i arbeidet med ein meir klimavenleg sau. Nyleg var dei på Finnøy i Rogaland, blant anna hjå Karl Andre Vignes.

Kartlegg metanutslepp frå sau

Kartlegg metanutslepp frå sau

Ved hjelp av utstyret i lastebilen «Metanmåleren» ønsker Norsk Sau og Geit å måle faktisk utslepp av metan, samt undersøke variasjon mellom dyr, og om det finst ein arveleg komponent.

Tidenes største okseutval

Tidenes største okseutval

Utlisting av nye eliteoksar no i mai kjem med heile nitten nye oksar, i tillegg til fire som heng med frå førre runde. Hans Storlien i Geno har store forventningar, ikkje minst til 12136 Haugen PP frå Sæbø i Ørsta.

Rakrygga slitarar

Rakrygga slitarar

Ute på beite hjå Timpelen Ku går tre kyr som i sum nærmar seg 304 tonn EKM i livstidsyting. Og dei mjølker framleis, alle tre.

Levande læring

Levande læring

Tonje og Atle Kloster inviterer skule og barnehage til gards for å sjå nytt liv kome til verda. Under årets lemming har rundt 200 barn vore innom på garden, kohort for kohort.

Store smådriftsfordelar

Store smådriftsfordelar

Sommarmjølk og jerseykyr gjer stort utslag på mjølkeprisen. Samstundes håper Erik Kvinge at god dyrevelferd og stabil fôring skal betale seg i fleire laktasjonar – og sal av livdyr. – Det er store smådriftsfordelar på små bruk, seier han, og oppmodar bønder på mindre bruk om å vurdere korleis dei best mogleg kan tilpasse drifta.