Sunt å vera avløysar

Sunt å vera avløysar

Å jobba med husdyr er bra for både den fysiske og mentale helsa, meiner ryfylkingen Rolf Magne Haukalid. Likevel må han kjempa for kvar einaste avløysar i regionen.

Bonde på helsa laus

Bonde på helsa laus

– Me har forsking frå dei siste 30 åra som tyder på at den psykiske belastninga for bonden er verre no enn før, seier Brit Logstein ved Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse.