– Det trengs et økoløft

– Det trengs et økoløft

– Blir føringene fra staten fasiten for økologisk landbruk i Norge, går produksjonen mer ned og importen mer opp, sier øko-bonde Georg Smedsland.