Skal landa oppgjeret

Skal landa oppgjeret

– Me går ikkje ut med tal før kostnadskompensasjon, lønnsoppgjer og tetting av inntektsgap har blitt behandla ute hjå medlemmane, seier Marit Epletveit.

Åtvarar mot vindturbinureining

Åtvarar mot vindturbinureining

Store mengder giftig plastavfall frå vindturbinar når beitedyra og havnar i kroppen til menneske. Helseskadeleg forureining, hevdar Marit Brevik.

#BONDEPARADOKSET

#BONDEPARADOKSET

Bøndene krever opprør og endringer nærmest for å overleve. Samtidig investerer vi som aldri før. Har vi ledet oss selv inn i uføret?

Einaste måten å påverka

Einaste måten å påverka

Førebuingane til årets jordbruksforhandlingar er sparka i gong. – Studieringane er den einaste måten å påverka inn mot forhandlingane, seier Bodhild Fjelltveit.