BN+

Prioritert: Partnarskapen vil i år prioritera fjøs til 15-30 kyr. Det er kring 700 båsfjøs att i Rogaland. Illustrasjonsfoto: Liv Kristin Sola.


Partnarskapen i Rogaland har kartlagt prioriteringane for bedriftsretta landbruksmidlar. Dei vil ha fleire mjølkekufjøs for 15-30 kyr.


Jane Brit Sande


Partnarskapen i Rogaland består av Bondelaget, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge (IN), Bonde- og småbrukarlaget og skognæringa. Prioriteringane kjem fram i eit oppdragsbrev om strategisk bruk av bedriftsretta investeringsmidlar i landbruket (IBU), og blir forvalta av Innovasjon Norge Rogaland.
Landbruket i Rogaland er tildelt 47,12 millionar kroner i investeringsmidlar for 2019. Dette er same ramme som i 2018, men då var totalramma større på grunn av ei eingongsløyving på 6,9 mill. kroner, samt nokre ekstra omfordelte midlar frå andre fylke.

Prioriterer mjølk

Fylkesmannen viser til at det fortsatt er 700 båsfjøs i fylket. Viktige landbrukskommunar som Finnøy, Bjerkreim og Vindafjord har framleis mange båsfjøs. Berre i Vindafjord er det, i følgje Kukontrollen, om lag 80 båsfjøs.


– Skal me koma i mål innan 2034 med omlegging til lausdrift i alle fjøsa som er att, er det på høg tid å starte dette arbeidet, seier assisterande landbruksdirektør, Anfinn Rosnes.


Difor blir fjøs til 15-30 kyr er prioritert av partnarskapen, i tråd med nasjonale føringar.


– Dei beste sakane, der bygg og produksjonsomfang er tilpassa dei naturgitte føresetnadane, med eige fôrareal, aktivt beitebruk, spreieareal og så vidare, kan faktisk få opp mot to millionar kroner i tilskot frå Innovasjon Norge, seier Rosnes.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , , , , , ,