Nye gjødselreglar: – Me skal ordna dette!

Klar vilje til å problemløysing då landbruksnæringa i Rogaland diskuterte utfordringar med nye gjødselreglar. – Me skal ordna dette, slår styreleiar i Felleskjøpet Sveinung Svebestad fast.

Utnyttar husdyrgjødsla maksimalt

Rune Haugland har 200 storfe og 450 slaktegriser på garden. Slikt blir det mykje gjødsel av. Men bonden har ikkje ein drope til overs.

Helsar programmet velkommen

Laila Vølstad Hognestad og Stian Hognestad har langt på veg implementert det nye Dyrevelferdsprogrammet i slaktegrisproduksjonen. – Bra for både folk og dyr, seier dei.

Skal betre dyrevelferda

Det nye Dyrevelferdsprogrammet skal sikre slaktegris god dyrevelferd. – Det som før var godt nok, er ikkje nødvendigvis godt nok nå, seier Stine Gulliksen.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Gulrot, ikkje pisk

Ei flat CO2-avgift vil hemme tiltak for å kutte utslepp i veksthusnæringa, meiner generalsekretær i Gartnerforbundet, Katrine Røed Meberg.

Jord er gull. Plen er tull.

– Kva skal du med plen? Sett av ti kvadrat til grønsaker og sjå om ikkje det er kjekkare, seier Bondevennens nye spaltist, Margunn Ueland.

Vil redusere storfeimporten

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Store verdiar i beite

Garden ligg i det karakteristiske landskapet heilt sør på Jæren, med store beiter og mykje stein. Beitene er grunnlag for auka produksjon på garden.

Ny matmarknad på parkeringsplassen

– Reko-ringane er eit viktig politisk motsvar i tida me lever i, seier småskalaprodusent Veronica Lygre. Bondevennen var med då det nye matnettverket for lokalmat opna for handel i Bergen.

Gi lammet den beste starten

Lamming er årets viktigste hendelse for sauebonden. Gode forberedelser og gode rutiner er viktig for å gi lammene den beste starten.

Plastavfallet må vera reint

Strengare krav til returplasten gjer at bønder no går ut og oppmodar kollegar til å levere så rein plast som råd til mottaka. Plastbål på gardane er ikkje eit alternativ.

Lanserer jordvettreglar

– I Telemark har me lite jordbruksareal. Då er det ekstra viktig å ivareta det som er, seier Helge Nymoen, landbruksdirektør.

Nye gjødselreglar: – Me skal ordna dette!

Klar vilje til å problemløysing då landbruksnæringa i Rogaland diskuterte utfordringar med nye gjødselreglar. – Me skal ordna dette, slår styreleiar i Felleskjøpet Sveinung Svebestad fast.

Helsar programmet velkommen

Laila Vølstad Hognestad og Stian Hognestad har langt på veg implementert det nye Dyrevelferdsprogrammet i slaktegrisproduksjonen. – Bra for både folk og dyr, seier dei.

Skal betre dyrevelferda

Det nye Dyrevelferdsprogrammet skal sikre slaktegris god dyrevelferd. – Det som før var godt nok, er ikkje nødvendigvis godt nok nå, seier Stine Gulliksen.

Vil redusere storfeimporten

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.

Plastavfallet må vera reint

Strengare krav til returplasten gjer at bønder no går ut og oppmodar kollegar til å levere så rein plast som råd til mottaka. Plastbål på gardane er ikkje eit alternativ.

Fagleg nok om fosfor?

Etter mest ti år på beddingen er forslag til høyringsutkast til nytt gjødselregelverk sendt til politisk handsaming.

Eit inntektsløft i vente?

Staten og bondeorganisasjonane er i gang med førebuingane til årets jordbruksoppgjer. Etter fire blå år er nok mange bønder utolmodige etter å skapa ny politikk, ikkje berre forsvara eksisterande ordningar.

Opp av skyttergrava

Dyrevelferd har blitt eit heitt tema som set sinna i kok, både i og utanfor landbruksnæringa.

Ta grep om gjelda

Landbruket har nytt gode tider ei stund no. Dekningsbidraga er greie på dei fleste produksjonar og renta er på eit historisk lågt nivå.

Gi lammet den beste starten

Lamming er årets viktigste hendelse for sauebonden. Gode forberedelser og gode rutiner er viktig for å gi lammene den beste starten.

Aktuelle tiltak i eng våren 2018

Ny vekstsesong står for dør, og med det mange ulike oppgåver som dukkar opp. Etter fjoråret har me særs ulik status for eng- og beitelandskapet i Rogaland.

Bygg for verdensmestere

Det koster å bygge nytt i Norge. Hvor kan vi kutte kostnader uten at det går utover dyrenes helse og velferd?

Nye gjødselreglar: – Me skal ordna dette!

Klar vilje til å problemløysing då landbruksnæringa i Rogaland diskuterte utfordringar med nye gjødselreglar. – Me skal ordna dette, slår styreleiar i Felleskjøpet Sveinung Svebestad fast.

Utnyttar husdyrgjødsla maksimalt

Rune Haugland har 200 storfe og 450 slaktegriser på garden. Slikt blir det mykje gjødsel av. Men bonden har ikkje ein drope til overs.

Helsar programmet velkommen

Laila Vølstad Hognestad og Stian Hognestad har langt på veg implementert det nye Dyrevelferdsprogrammet i slaktegrisproduksjonen. – Bra for både folk og dyr, seier dei.

Skal betre dyrevelferda

Det nye Dyrevelferdsprogrammet skal sikre slaktegris god dyrevelferd. – Det som før var godt nok, er ikkje nødvendigvis godt nok nå, seier Stine Gulliksen.

Gulrot, ikkje pisk

Ei flat CO2-avgift vil hemme tiltak for å kutte utslepp i veksthusnæringa, meiner generalsekretær i Gartnerforbundet, Katrine Røed Meberg.

Jord er gull. Plen er tull.

– Kva skal du med plen? Sett av ti kvadrat til grønsaker og sjå om ikkje det er kjekkare, seier Bondevennens nye spaltist, Margunn Ueland.

Vil redusere storfeimporten

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.

Store verdiar i beite

Garden ligg i det karakteristiske landskapet heilt sør på Jæren, med store beiter og mykje stein. Beitene er grunnlag for auka produksjon på garden.

Ny matmarknad på parkeringsplassen

– Reko-ringane er eit viktig politisk motsvar i tida me lever i, seier småskalaprodusent Veronica Lygre. Bondevennen var med då det nye matnettverket for lokalmat opna for handel i Bergen.

Gi lammet den beste starten

Lamming er årets viktigste hendelse for sauebonden. Gode forberedelser og gode rutiner er viktig for å gi lammene den beste starten.

Plastavfallet må vera reint

Strengare krav til returplasten gjer at bønder no går ut og oppmodar kollegar til å levere så rein plast som råd til mottaka. Plastbål på gardane er ikkje eit alternativ.

Lanserer jordvettreglar

– I Telemark har me lite jordbruksareal. Då er det ekstra viktig å ivareta det som er, seier Helge Nymoen, landbruksdirektør.

Fagleg nok om fosfor?

Etter mest ti år på beddingen er forslag til høyringsutkast til nytt gjødselregelverk sendt til politisk handsaming.