– Det trengs et økoløft

– Blir føringene fra staten fasiten for økologisk landbruk i Norge, går produksjonen mer ned og importen mer opp, sier øko-bonde Georg Smedsland.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Står støtt på eigne bein

Då Hildegunn Steinskog og mannen gjekk kvar sin veg, valde Hildegunn å drive garden vidare åleine. Ikkje fordi ho må, men fordi ho vil – og kan.

Små grep gir mindre sjanse for ulukker

Handtering av dyr er den arbeidsoppgåva som gir flest ulukker i norsk landbruk. Kjell Ole Fuglestad har gjort små, men smarte grep for å unngå ulukker når dyr skal flyttast på i fjøset hans.

Randaberg har treft tidsånda

Randaberg har for tida suksess med produksjon av lokalmat. Grønsaker, frukt og egg direkte frå bonde til forbrukar er ein idé som har treft tidsånda.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Letta på duken

Eit knippe grønsaksprodusentar letta på fiberduken for å syna fram status i vekstsesongen så langt.

To 100-tonnara heidra

Anonyme, men velfungerande og friske kyr. Det er felles for dei to kyrne som vart heidra på Avlsmøtet på Særheim, for å ha passert milepælen 100 tonn mjølk.

Avlsdiplom til 11881 Pollestad

Oksen 11881 fekk tildelt Geno sin avlsdiplom under Avlsmøtet på Genoloftet torsdag i førre veke. Oksen er fødd hjå Gabriel og Monica Pollestad på Høyland på Nærbø.

Forbetra kraftfôr til drøvtyggjarar

Tilsetting av Agolin Ruminant i kraftfôret aukar fôreffektiviteten og reduserer metanproduksjon hjå drøvtyggjarar. Godt for klima – smart for lommeboka.

– Eit moderat krav

– Me har levert eit moderat krav i jordbruksforhandlingane, meiner Aslak Snarteland, leiar i Telemark Bondelag.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Sauen, hyllet og utskjelt

AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.

Jaktar nye prosjekt i Kamerun

Rogalandsbøndenes sitt arbeid i Kamerun held fram. No skal prosjektet snart flytte til ein ny stad i landet.

Erfaringa ein styrke

Erfaring er Tor Rune Gudmestad sitt viktigaste verktøy i fjørfeproduksjonen.

Små grep gir mindre sjanse for ulukker

Handtering av dyr er den arbeidsoppgåva som gir flest ulukker i norsk landbruk. Kjell Ole Fuglestad har gjort små, men smarte grep for å unngå ulukker når dyr skal flyttast på i fjøset hans.

Letta på duken

Eit knippe grønsaksprodusentar letta på fiberduken for å syna fram status i vekstsesongen så langt.

To 100-tonnara heidra

Anonyme, men velfungerande og friske kyr. Det er felles for dei to kyrne som vart heidra på Avlsmøtet på Særheim, for å ha passert milepælen 100 tonn mjølk.

Avlsdiplom til 11881 Pollestad

Oksen 11881 fekk tildelt Geno sin avlsdiplom under Avlsmøtet på Genoloftet torsdag i førre veke. Oksen er fødd hjå Gabriel og Monica Pollestad på Høyland på Nærbø.

Forbetra kraftfôr til drøvtyggjarar

Tilsetting av Agolin Ruminant i kraftfôret aukar fôreffektiviteten og reduserer metanproduksjon hjå drøvtyggjarar. Godt for klima – smart for lommeboka.

Medan me ventar på staten

I det Bondevennen hamnar i postkassa denne veka er kravet frå landbruket presentert og årets jordbruksoppgjer i gang. Alt tyder på forhandlingar med høg temperatur.

Fagleg nok om fosfor?

Etter mest ti år på beddingen er forslag til høyringsutkast til nytt gjødselregelverk sendt til politisk handsaming.

Sauen, hyllet og utskjelt

AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.

Gi lammet den beste starten

Lamming er årets viktigste hendelse for sauebonden. Gode forberedelser og gode rutiner er viktig for å gi lammene den beste starten.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

– Det trengs et økoløft

– Blir føringene fra staten fasiten for økologisk landbruk i Norge, går produksjonen mer ned og importen mer opp, sier øko-bonde Georg Smedsland.

Står støtt på eigne bein

Då Hildegunn Steinskog og mannen gjekk kvar sin veg, valde Hildegunn å drive garden vidare åleine. Ikkje fordi ho må, men fordi ho vil – og kan.

Små grep gir mindre sjanse for ulukker

Handtering av dyr er den arbeidsoppgåva som gir flest ulukker i norsk landbruk. Kjell Ole Fuglestad har gjort små, men smarte grep for å unngå ulukker når dyr skal flyttast på i fjøset hans.

Randaberg har treft tidsånda

Randaberg har for tida suksess med produksjon av lokalmat. Grønsaker, frukt og egg direkte frå bonde til forbrukar er ein idé som har treft tidsånda.

Letta på duken

Eit knippe grønsaksprodusentar letta på fiberduken for å syna fram status i vekstsesongen så langt.

To 100-tonnara heidra

Anonyme, men velfungerande og friske kyr. Det er felles for dei to kyrne som vart heidra på Avlsmøtet på Særheim, for å ha passert milepælen 100 tonn mjølk.

Avlsdiplom til 11881 Pollestad

Oksen 11881 fekk tildelt Geno sin avlsdiplom under Avlsmøtet på Genoloftet torsdag i førre veke. Oksen er fødd hjå Gabriel og Monica Pollestad på Høyland på Nærbø.

Forbetra kraftfôr til drøvtyggjarar

Tilsetting av Agolin Ruminant i kraftfôret aukar fôreffektiviteten og reduserer metanproduksjon hjå drøvtyggjarar. Godt for klima – smart for lommeboka.

– Eit moderat krav

– Me har levert eit moderat krav i jordbruksforhandlingane, meiner Aslak Snarteland, leiar i Telemark Bondelag.

Sauen, hyllet og utskjelt

AgriAnalyse dokumenterer i ny rapport at sauen holder landskapet åpent, bidrar til sysselsetting og verdiskaping og er viktig for bosetting i mange av landets kommuner.

Jaktar nye prosjekt i Kamerun

Rogalandsbøndenes sitt arbeid i Kamerun held fram. No skal prosjektet snart flytte til ein ny stad i landet.

Erfaringa ein styrke

Erfaring er Tor Rune Gudmestad sitt viktigaste verktøy i fjørfeproduksjonen.

Fleire vil slakte heime

Auka interesse for sjølvberging og skjerpa krav til dyrevelferd gjer det meir aktuelt å slakte heime.

Dyrevelferd – eit konkurransefortrinn?

Forbrukarane har tradisjonelt hatt stor tillit til at norske bønder tek vare på dyra sine. Ola Nafstad meiner det er mykje som tyder på at me er inne i ei brytingstid.

Vi er alle bønder

I klimadebatten er det lett å glemme at klimaendringen handler om virkelige folk, som opplever virkelige endringer.