FKRA bygger ny fôrfabrikk i Hillevåg

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) vedtok torsdag å bygge en ny kraftfôrfabrikk på Kvalaberg i Stavanger. Arbeidet med byggingen vil starte tidlig i 2017 og være ferdig høsten 2018.

Treng lettare lam og auka sal

Nei, det har ikkje blitt smalhans i nye breibygde sauefjøs, men overproduksjonstendensen på lam er skummel og kan lett bli verre om ikkje bremsene blir aktiverte.

Digital dermatitt

Det er stort behov for å kartlegge omfanget av klauvsjukdommen Digital dermatitt i norske fjøs, og diskutere tiltak videre.

På sauesamling i Slettedalen

Østen Bergøy har følgt i hælane på røynde saue­sankarar i Slettedalen og har kjent hardkjøret og samhaldet frå det røffe heielivet på kroppen. Her er hans rapport.

Ny landbruksmelding

– Meldinga må ikke bli et ideologisk eksperiment, sa styreleder i Tine, Trond Reierstad.

Det moderne avlsarbeid et på NRF

Avlsarbeidet på NRF baserer seg nå fullt ut på metoden genomisk seleksjon. Det betyr at informasjon fra genotyper blir inkludert i avlsverdi­beregningene, og vi kan selektere de beste oksene uten å vente på at datter­informasjon blir tilgjengelig.

Forventar liberal politikk i ny landbruksmelding

Etter tre år med liberale Høyre og Frp i regjering, og dei sjølverklærte liberalistane, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale, burde vi ha ein viss kjennskap til kva ein liberal landbrukspolitikk er.

Skretting mot Skretting

Skretting Ku kom til kuutstilling på Jærmessa med tre kyr. Dei reiste heim att med tre 1. premiar, tre stasband, ei ku-bjølle, og diplomet Miss Jæren.

Kalvemønstring Jærmessa

Med nystrokne skjorter og nyvaska kalvar vart det stil over kalvemønstringa på Jærmessa. Store smil og stolte barn som trivst i lag med kalvane, gjer noko med foreldre og besteforeldre og resten av publikum.

Kuutstilling Jærmessa 2016

Det vart familien Skretting sin store dag på kuutstillinga på Jærmessa 2016. God stemning og mange flotte kyr prega utstilling. 16 førstepremiar, 5. andrepremiar og ingen tredjepremiar, fortel om eit høgt nivå i ringen.

AKTUELT

FKRA bygger ny fôrfabrikk i Hillevåg

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) vedtok torsdag å bygge en ny kraftfôrfabrikk på Kvalaberg i Stavanger. Arbeidet med byggingen vil starte tidlig i 2017 og være ferdig høsten 2018.

Digital dermatitt

Det er stort behov for å kartlegge omfanget av klauvsjukdommen Digital dermatitt i norske fjøs, og diskutere tiltak videre.

På sauesamling i Slettedalen

Østen Bergøy har følgt i hælane på røynde saue­sankarar i Slettedalen og har kjent hardkjøret og samhaldet frå det røffe heielivet på kroppen. Her er hans rapport.

LEIARAR

Treng lettare lam og auka sal

Nei, det har ikkje blitt smalhans i nye breibygde sauefjøs, men overproduksjonstendensen på lam er skummel og kan lett bli verre om ikkje bremsene blir aktiverte.

Forventar liberal politikk i ny landbruksmelding

Etter tre år med liberale Høyre og Frp i regjering, og dei sjølverklærte liberalistane, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale, burde vi ha ein viss kjennskap til kva ein liberal landbrukspolitikk er.

Lær av Gjesdal

Kva er familiejordbruk i 2016, kva er utsiktene for familiejordbruket? Og ikkje minst, kven skal får oppleve ein oppvekst med dyr og gardsliv i framtida?

Jorda blir varmare

Klimaspørsmålet har noko kosmisk ved seg. Vår Herres klinkekule, den lille blå planet, er i trøbbel.

FAGARTIKLAR

Det moderne avlsarbeid et på NRF

Avlsarbeidet på NRF baserer seg nå fullt ut på metoden genomisk seleksjon. Det betyr at informasjon fra genotyper blir inkludert i avlsverdi­beregningene, og vi kan selektere de beste oksene uten å vente på at datter­informasjon blir tilgjengelig.

Plansilo under ordna forhold

Erfaringar frå bønder som har bygd plansilo, gir nyttig kunnskap for andre som vurderer dette som eit alternativ. God pakking, kontroll på regnvatnet, og god hygiene under uttak, er nyttige stikkord for å redusera svinn og avrenning.

  • Bv38_forside

    Bondevennen 38

    23. september

    Sauen er framleis eit ålreit dyr, men marknadssituasjonen er ikkje like grei. Denne veka er overproduksjonen på sau og lam eit aktuelt tema. Anna Stangeland har skrive om stoda på eigen gard i gardsreportasjen. Dei har valt å halda fram med båsfjøset, men har likevel ei effektiv drift med god plass og tid til å vera foreldre og fosterforeldre i tillegg. Blant fagstoffet kan du lesa om samanhengen mellom kvalitet og lagring av potet. Vidare er Norsk Landbruksrådgiving tungt inne med fagstoff. Tema er ammeku. Gjennom tre gardsreportasjar møter vi ammekuprodusentar som deler sine erfaringer. Karl-Ove Loen driv god arealutnytting med jordbær og frukt i Loen, Bondevennen har vore på besøk. Fotografi seier ofte langt meir enn ord. Bli med Bondevennen på foto­safari til Dyrsku’n i Seljord og til Setesdalsheiane på sauesanking.

    Neste blad kjem i postkassane 30. september!

FKRA bygger ny fôrfabrikk i Hillevåg

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) vedtok torsdag å bygge en ny kraftfôrfabrikk på Kvalaberg i Stavanger. Arbeidet med byggingen vil starte tidlig i 2017 og være ferdig høsten 2018.

Treng lettare lam og auka sal

Nei, det har ikkje blitt smalhans i nye breibygde sauefjøs, men overproduksjonstendensen på lam er skummel og kan lett bli verre om ikkje bremsene blir aktiverte.

Digital dermatitt

Det er stort behov for å kartlegge omfanget av klauvsjukdommen Digital dermatitt i norske fjøs, og diskutere tiltak videre.

På sauesamling i Slettedalen

Østen Bergøy har følgt i hælane på røynde saue­sankarar i Slettedalen og har kjent hardkjøret og samhaldet frå det røffe heielivet på kroppen. Her er hans rapport.

Ny landbruksmelding

– Meldinga må ikke bli et ideologisk eksperiment, sa styreleder i Tine, Trond Reierstad.

Det moderne avlsarbeid et på NRF

Avlsarbeidet på NRF baserer seg nå fullt ut på metoden genomisk seleksjon. Det betyr at informasjon fra genotyper blir inkludert i avlsverdi­beregningene, og vi kan selektere de beste oksene uten å vente på at datter­informasjon blir tilgjengelig.

Forventar liberal politikk i ny landbruksmelding

Etter tre år med liberale Høyre og Frp i regjering, og dei sjølverklærte liberalistane, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale, burde vi ha ein viss kjennskap til kva ein liberal landbrukspolitikk er.

Skretting mot Skretting

Skretting Ku kom til kuutstilling på Jærmessa med tre kyr. Dei reiste heim att med tre 1. premiar, tre stasband, ei ku-bjølle, og diplomet Miss Jæren.

Kalvemønstring Jærmessa

Med nystrokne skjorter og nyvaska kalvar vart det stil over kalvemønstringa på Jærmessa. Store smil og stolte barn som trivst i lag med kalvane, gjer noko med foreldre og besteforeldre og resten av publikum.

Kuutstilling Jærmessa 2016

Det vart familien Skretting sin store dag på kuutstillinga på Jærmessa 2016. God stemning og mange flotte kyr prega utstilling. 16 førstepremiar, 5. andrepremiar og ingen tredjepremiar, fortel om eit høgt nivå i ringen.

Endra mannskap i Bondevennen

– Etter åtte år i utanrikstenesta tok familien og eg spranget og flytta til Jæren, fortel Bothild Åslaugsdotter Nordsletten. Tredje oktober tek ho over som redaktør og dagleg leiar i Bondevennen.