Leiarmøte i Hordaland Bondelag

Talkshow og beredskaps­planlegging på dagsorden då Hordaland bondelag arrangerte leiarmøte i Rosendal 20.-21. oktober.

Øko-faktoren

Sett «økologisk» framfor «landbruk», og debatten eksploderer heile vegen frå fjøset, via akademia og hipsterkafeane til Dagsnytt18-studio. Fjøra fyk ennå etter at NRK-programmet «Folkeopplysningen» i september kasta eit kritisk blikk på økologisk matproduksjon.

Blir effektive og fleksible med ny fôrfabrikk

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) bygger større kapasitet og blir langt meir effektive og fleksible når den nye kraftfôrfabrikken til kring 200 millionar kroner står ferdig hausten 2018.

Sprek 70-åring på Nærbø

Forma var det ingenting å utsetta på, då 70 år gamle Norges Bygdeungdomslag arrangerte hausttevling på Nærbø, Jæren, helga 14.-16. oktober.

Heit haust i vente

Ikkje før slapp den rekordhøge septembervarmen taket før den politiske temperaturen nærma seg kokepunktet. Torsdag i førre veke la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017, det fjerde og siste borgarlege budsjettet før valet neste år.

Gråtass setter verdsrekord

Oktobersola speglar seg i nypussa panser. Meir enn 60 veteranar svingar ut på vegen. Gråtassen har blitt ein viktig del av Potetfestivalen på Bryne. Nasjonal Gråtass & veterantraktorparade 2016 er i gang.

Store variasjonar i driftsresultat

Nøkkeltala frå 2014 som er utarbeida av Rekneskapslaga på Jæren og Dalane, synar stor variasjon i driftsresultatet hjå mjølkeprodusentane.

Store variasjonar i grovfôrkostnad

Det er enorme forskjellar i grovfôrkostnadar mellom bruk. Det er ikkje grunnlag for å hevde at det er stordriftsfordelar eller smådriftsulemper i grovfôrproduksjonen (justert for AK-tilskot).

AKTUELT

Leiarmøte i Hordaland Bondelag

Talkshow og beredskaps­planlegging på dagsorden då Hordaland bondelag arrangerte leiarmøte i Rosendal 20.-21. oktober.

Blir effektive og fleksible med ny fôrfabrikk

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) bygger større kapasitet og blir langt meir effektive og fleksible når den nye kraftfôrfabrikken til kring 200 millionar kroner står ferdig hausten 2018.

Sprek 70-åring på Nærbø

Forma var det ingenting å utsetta på, då 70 år gamle Norges Bygdeungdomslag arrangerte hausttevling på Nærbø, Jæren, helga 14.-16. oktober.

LEIARAR

Øko-faktoren

Sett «økologisk» framfor «landbruk», og debatten eksploderer heile vegen frå fjøset, via akademia og hipsterkafeane til Dagsnytt18-studio. Fjøra fyk ennå etter at NRK-programmet «Folkeopplysningen» i september kasta eit kritisk blikk på økologisk matproduksjon.

Heit haust i vente

Ikkje før slapp den rekordhøge septembervarmen taket før den politiske temperaturen nærma seg kokepunktet. Torsdag i førre veke la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017, det fjerde og siste borgarlege budsjettet før valet neste år.

Blir Rogaland klimaskogfylket?

Om vi likar å definera Rogaland som Matfylket, kan vi ikkje i like stor grad hevda at kystfylket Rogaland er særleg omfattande når det gjeld skog. Berre to prosent av samla skogareal her i landet er å finna i Rogaland.

Tanken er fri

Få, om nokon anna næring har ein så stor horde av meiningsberarar innafor og utafor eiga næring som jordbruket. Korleis skal jordbruket organiserast og korleis skal maten produserast? Matproduksjon er politikk. Mat og miljø er på dagsorden, alltid.

FAGARTIKLAR

Store variasjonar i driftsresultat

Nøkkeltala frå 2014 som er utarbeida av Rekneskapslaga på Jæren og Dalane, synar stor variasjon i driftsresultatet hjå mjølkeprodusentane.

Store variasjonar i grovfôrkostnad

Det er enorme forskjellar i grovfôrkostnadar mellom bruk. Det er ikkje grunnlag for å hevde at det er stordriftsfordelar eller smådriftsulemper i grovfôrproduksjonen (justert for AK-tilskot).

Småbruk på overtid?

Et viktig mål for landbrukspolitikken i Norge er å opprettholde et aktivt jordbruk over hele landet. Til dels er dette både et spørsmål om å ta vare på de ressursene vi har i Norge og ivareta mulighetene til fortsatt å produsere norsk mat.
  • Bv42_forside

    Bondevennen 42

    21. oktober

    I Bondevennen denne veka treff du Ole Anton Liverud, mjølkebonde på Undheim i Time, Rogaland. Han deler sine byggeplanar, og ressursane på garden er grunnlaget for framtidig drift. Bondekona Gunhild Lovise Maudal ville gjere noko utanom det vanlege. Med tid og mot i ryggsekken, blei ho kokebokforfattar. Rogaland Bygdeungdomslag blir 70 år i år, og dette skal markerast som seg hør og bør, med feiring i Varhaughallen. Er du, eller har du vore medlem? Då vil dei ha deg med! Faglege innslag denne veka handlar om smitte i pelsdyrgarden, fôring i ammekuproduksjon og livssyklusen til lyssiv og knappsiv. I serien om reglane for produksjons- og avløysartilskot, kan du denne gong lesa om paragrafane 3 og 4, som handlar om tilskot til husdyrhald og jordbruksareal.

Leiarmøte i Hordaland Bondelag

Talkshow og beredskaps­planlegging på dagsorden då Hordaland bondelag arrangerte leiarmøte i Rosendal 20.-21. oktober.

Øko-faktoren

Sett «økologisk» framfor «landbruk», og debatten eksploderer heile vegen frå fjøset, via akademia og hipsterkafeane til Dagsnytt18-studio. Fjøra fyk ennå etter at NRK-programmet «Folkeopplysningen» i september kasta eit kritisk blikk på økologisk matproduksjon.

Blir effektive og fleksible med ny fôrfabrikk

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) bygger større kapasitet og blir langt meir effektive og fleksible når den nye kraftfôrfabrikken til kring 200 millionar kroner står ferdig hausten 2018.

Sprek 70-åring på Nærbø

Forma var det ingenting å utsetta på, då 70 år gamle Norges Bygdeungdomslag arrangerte hausttevling på Nærbø, Jæren, helga 14.-16. oktober.

Heit haust i vente

Ikkje før slapp den rekordhøge septembervarmen taket før den politiske temperaturen nærma seg kokepunktet. Torsdag i førre veke la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017, det fjerde og siste borgarlege budsjettet før valet neste år.

Gråtass setter verdsrekord

Oktobersola speglar seg i nypussa panser. Meir enn 60 veteranar svingar ut på vegen. Gråtassen har blitt ein viktig del av Potetfestivalen på Bryne. Nasjonal Gråtass & veterantraktorparade 2016 er i gang.

Store variasjonar i driftsresultat

Nøkkeltala frå 2014 som er utarbeida av Rekneskapslaga på Jæren og Dalane, synar stor variasjon i driftsresultatet hjå mjølkeprodusentane.

Store variasjonar i grovfôrkostnad

Det er enorme forskjellar i grovfôrkostnadar mellom bruk. Det er ikkje grunnlag for å hevde at det er stordriftsfordelar eller smådriftsulemper i grovfôrproduksjonen (justert for AK-tilskot).

Blir Rogaland klimaskogfylket?

Om vi likar å definera Rogaland som Matfylket, kan vi ikkje i like stor grad hevda at kystfylket Rogaland er særleg omfattande når det gjeld skog. Berre to prosent av samla skogareal her i landet er å finna i Rogaland.