Løfter og løyser jorda under plogsolen

Tyngre reiskap og meir regn fører til auka jordpakking. Neste gong du set plogen i jorda, kan det vera smart å montera ein soleløftar under plogskjæret.

Meir bråk i vente

Framstegspartiet er klare i talen, det skal dei ha. Til Nationen før valet lova landbruksminister Jon Georg Dale meir frislepp og liberalisering dersom partiet fekk halda fram i regjering.

Formel Biff blir meir klimavenleg

Metangass frå drøvtyggjarmagar er landbruket sitt største klimaproblem. No tek kraftfôrgiganten Felleskjøpet utfordringa på alvor.

Til heis for å læra om lam

I det lamma var på veg ned frå fjellet, sende Nortura kundane sine opp. Målet for møtet mellom dei to var auka omsetting av lammekjøt.

Svinebønder uroar seg for tilsyn

Mattilsynet sine umelde tilsyn skaper sterk uro blant slaktegrisbøndene i Rogaland. Mattilsynet, på si side, melder om trakassering og aggresjon mot inspektørane.

Viktig med plan gjennom året

En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidsstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette tingene gjort.

Fjern mistilliten no

Gnissingane mellom bøndene i Rogaland og Mattilsynet har ridd landbruket i fylket som ei mare i ei årrekkje, og ser ut til å ha toppa seg dei siste månadane etter at Mattilsynet varsla om særskild merksemd mot slaktegrisprodusentane i fylket.

Utolmodig geitenæring

Skal geitenæringa lukkast i marknaden, er dei avhengig av Tine. Er storkonsernet klar til å satse?

Norsk jersey til Europa

Gener fra norske jerseykyr er ettertraktet, og blir snart tilgjengelig for det europeiske avlssamarbeidet.

AKTUELT

Formel Biff blir meir klimavenleg

Metangass frå drøvtyggjarmagar er landbruket sitt største klimaproblem. No tek kraftfôrgiganten Felleskjøpet utfordringa på alvor.

Til heis for å læra om lam

I det lamma var på veg ned frå fjellet, sende Nortura kundane sine opp. Målet for møtet mellom dei to var auka omsetting av lammekjøt.

LEIARAR

Meir bråk i vente

Framstegspartiet er klare i talen, det skal dei ha. Til Nationen før valet lova landbruksminister Jon Georg Dale meir frislepp og liberalisering dersom partiet fekk halda fram i regjering.

Fjern mistilliten no

Gnissingane mellom bøndene i Rogaland og Mattilsynet har ridd landbruket i fylket som ei mare i ei årrekkje, og ser ut til å ha toppa seg dei siste månadane etter at Mattilsynet varsla om særskild merksemd mot slaktegrisprodusentane i fylket.

Talande tal

Kort tid før valet er det interessant å merka seg korleis distrikts- og jordbrukspolitikk no utgjer ei av dei viktigaste skilelinene i norsk politikk. I spørsmål om politireformar, lokalisering av helsetenester, forsvar og jordbrukspolitikk, er regjeringspartia i utakt med veljarane.

Kraftkar-paradokset

Med så gode råvarer som me har, kvifor er ikkje mangfaldet i hyllene større? Har me mista evna til å tenkja nytt?

FAGARTIKLAR

Viktig med plan gjennom året

En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidsstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette tingene gjort.

Djuptpløyande fagsamling om grovfôr

Grovfôr 2020 legg opp til auka utnytting av grovfôrressursane og betre grovfôrøkonomi. No inviterer det treårige nasjonale samarbeidsprosjektet til matnyttig fagsamling om grovfôrdyrking i Stavanger.

Bondevennen 39

29. september

REPORTASJAR

Bonden og drengen

Økoskulen jubla for 100 år

FAGLEG

Nytt kufjøs – med eller utan ungdyr?

AKTUELT

Dystert i Rogaland

Svinenæringa ved eit vegskilje?

Tidenes NM-fest for sauemiljøet

Eventyret Braut

Måtte skapa ny tillit

DESSUTAN

Moldrok: Klimautskjelte beitedyr kan redda planeten

BvLoggen: Flyt i arbeidet

Ytring

Faglag og møte

Bladet er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk 29. september 2017

Løfter og løyser jorda under plogsolen

Tyngre reiskap og meir regn fører til auka jordpakking. Neste gong du set plogen i jorda, kan det vera smart å montera ein soleløftar under plogskjæret.

Meir bråk i vente

Framstegspartiet er klare i talen, det skal dei ha. Til Nationen før valet lova landbruksminister Jon Georg Dale meir frislepp og liberalisering dersom partiet fekk halda fram i regjering.

Formel Biff blir meir klimavenleg

Metangass frå drøvtyggjarmagar er landbruket sitt største klimaproblem. No tek kraftfôrgiganten Felleskjøpet utfordringa på alvor.

Til heis for å læra om lam

I det lamma var på veg ned frå fjellet, sende Nortura kundane sine opp. Målet for møtet mellom dei to var auka omsetting av lammekjøt.

Svinebønder uroar seg for tilsyn

Mattilsynet sine umelde tilsyn skaper sterk uro blant slaktegrisbøndene i Rogaland. Mattilsynet, på si side, melder om trakassering og aggresjon mot inspektørane.

Viktig med plan gjennom året

En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidsstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette tingene gjort.

Fjern mistilliten no

Gnissingane mellom bøndene i Rogaland og Mattilsynet har ridd landbruket i fylket som ei mare i ei årrekkje, og ser ut til å ha toppa seg dei siste månadane etter at Mattilsynet varsla om særskild merksemd mot slaktegrisprodusentane i fylket.

Utolmodig geitenæring

Skal geitenæringa lukkast i marknaden, er dei avhengig av Tine. Er storkonsernet klar til å satse?

Norsk jersey til Europa

Gener fra norske jerseykyr er ettertraktet, og blir snart tilgjengelig for det europeiske avlssamarbeidet.