Valet falt på asfalt

– Me var lei av grus, sand og støv. Dermed vart det asfalt hjå oss, seier Asbjørn Stokkeland på Brusand i Hå.

Lyst og slitesterkt med stein

Gardstunet skal lett tola tungtransport og hard handtering. Sommar som vinter. I tillegg skal tunet helst vera vedlikehaldsfritt.

Alt for bonden

Magne Økland, ein reiseglad sportsidiot, med lidenskap for kyr og hjarte for bonden gjennom 46 år. Og eit lunt glimt i auge til den som treng det.

Ny sjef i FKRA

– FKRA har funne suksessoppskrifta, seier Per Harald Vabø, nyutnemnd administrerande direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.

HLB-flytting svekker Særheim

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling flyttar frå bygda til byen. – Kraftsenteret på Særheim smuldrar opp, meiner landbrukspark-eldsjel Eirik K. Hobberstad.

Europaprosjekt skal gi mer mat- og fôr

Det er stor oppmerksomhet rundt det å kunne øke produksjonen av mat og biomasse til fôr, energi, fibrer eller til bioraffinering i Norge og andre land i Europa.

Gode fagmiljø blir ikkje til av seg sjølv

Levande fagmiljø i distrikta inneberer at fagfolk og institusjonar, bønder som byråkratar, er aktive også utover eigne fagfelt. Det held lite om alle har nok med seg sjølv.

Smart silofjøs

Hjå Hege og Lars Torgny er det ikkje lenger silosaft og pressa gras i tårnsiloane.

Bønder mot straumen

Med eventyrlyst og ei god utdanning, kunne Peder Nernæs satsa på ei framtid mest kor som helst. Han valde å bli heiltidsbonde på Mundheim i Hordaland.

AKTUELT

Alt for bonden

Magne Økland, ein reiseglad sportsidiot, med lidenskap for kyr og hjarte for bonden gjennom 46 år. Og eit lunt glimt i auge til den som treng det.

Ny sjef i FKRA

– FKRA har funne suksessoppskrifta, seier Per Harald Vabø, nyutnemnd administrerande direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.

HLB-flytting svekker Særheim

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling flyttar frå bygda til byen. – Kraftsenteret på Særheim smuldrar opp, meiner landbrukspark-eldsjel Eirik K. Hobberstad.

LEIARAR

Gode fagmiljø blir ikkje til av seg sjølv

Levande fagmiljø i distrikta inneberer at fagfolk og institusjonar, bønder som byråkratar, er aktive også utover eigne fagfelt. Det held lite om alle har nok med seg sjølv.

Verdien av å driva litt dank

Å vera bonde er ingen vanleg jobb, det er ein livsstil. Å arbeida med noko ein likar, slik dei fleste bønder vonleg gjer, lettar kjensla av at det faktisk er arbeid ein driv med.

Legg direktoratet til matfatet

Det er vel sjeldan ordet «direktorat» vekkjer særleg entusiasme, men nett no har det faktisk den effekten på politikarar og landbruksaktørar i Rogaland.

Sporefri fôrberging – er det mogleg?

Å laga godt surfôr er det lettaste som finst. I teorien. I praksis har konservering av frisk blad- og stråmasse ikkje blitt det grann enklare enn det var då metoden vart teken i buk for åtti år sidan.

FAGARTIKLAR

Valet falt på asfalt

– Me var lei av grus, sand og støv. Dermed vart det asfalt hjå oss, seier Asbjørn Stokkeland på Brusand i Hå.

Lyst og slitesterkt med stein

Gardstunet skal lett tola tungtransport og hard handtering. Sommar som vinter. I tillegg skal tunet helst vera vedlikehaldsfritt.

Europaprosjekt skal gi mer mat- og fôr

Det er stor oppmerksomhet rundt det å kunne øke produksjonen av mat og biomasse til fôr, energi, fibrer eller til bioraffinering i Norge og andre land i Europa.

Bruk av kraftfôrsortimentet for optimal produksjon

Dagens verpehønshybrider for kommersiell eggproduksjon består av robuste høner med høy produksjon. Den genetiske utviklingen går stadig fremover og det viser igjen i blant annet mulighet for en lenger produksjonsperiode.

Bondevennen 29/30

28. juli

REPORTASJAR
Samstemte om drift i Salmeli

Storbyoptikar blei mikroystar

FAGLEG

Landbruket treng nyskaparen

AKTUELT

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

Meir matglede med matmanifest

Blir nekta å bygga kårhus på garden

Distrikta vinn i årets jordbruksavtale

Mykje lort blir mykje varme

Tilbake til røtene

DESSUTAN

BvLoggen

Makaroni med kjøt

Bladet er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk 28. juli 2017

Valet falt på asfalt

– Me var lei av grus, sand og støv. Dermed vart det asfalt hjå oss, seier Asbjørn Stokkeland på Brusand i Hå.

Lyst og slitesterkt med stein

Gardstunet skal lett tola tungtransport og hard handtering. Sommar som vinter. I tillegg skal tunet helst vera vedlikehaldsfritt.

Alt for bonden

Magne Økland, ein reiseglad sportsidiot, med lidenskap for kyr og hjarte for bonden gjennom 46 år. Og eit lunt glimt i auge til den som treng det.

Ny sjef i FKRA

– FKRA har funne suksessoppskrifta, seier Per Harald Vabø, nyutnemnd administrerande direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.

HLB-flytting svekker Særheim

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling flyttar frå bygda til byen. – Kraftsenteret på Særheim smuldrar opp, meiner landbrukspark-eldsjel Eirik K. Hobberstad.

Europaprosjekt skal gi mer mat- og fôr

Det er stor oppmerksomhet rundt det å kunne øke produksjonen av mat og biomasse til fôr, energi, fibrer eller til bioraffinering i Norge og andre land i Europa.

Gode fagmiljø blir ikkje til av seg sjølv

Levande fagmiljø i distrikta inneberer at fagfolk og institusjonar, bønder som byråkratar, er aktive også utover eigne fagfelt. Det held lite om alle har nok med seg sjølv.

Smart silofjøs

Hjå Hege og Lars Torgny er det ikkje lenger silosaft og pressa gras i tårnsiloane.

Bønder mot straumen

Med eventyrlyst og ei god utdanning, kunne Peder Nernæs satsa på ei framtid mest kor som helst. Han valde å bli heiltidsbonde på Mundheim i Hordaland.

Modig satsing i Forsand

Trass i overproduksjon, vågar dei nybakte bøndene Guro og Jon Fløysvik likevel å satsa. Snart står det nye grisehuset klart for dei første puljane med purker.