Det er lønsamt å setja pris på graset

Grovfôr 2020 har som mål å auka avlingane og bruken av grovfôr i mjølkeproduksjonen og tilhøyrande storfekjøtproduksjon med 20 prosent i løpet av prosjektperioden frå 2016 til 2019.

Tiltak nytter

Digital dermatitt har gått frå å vere eit ikkje-tema til å bli ei felles utfordring – på under to år.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Vil ha betre spælull

Marghår og grove enkelthår i botnulla er dei største kvalitetsfeila ved norsk spælull.

Slepp gassen

Forbruket av kjøt aukar om dagen, men kor mykje pølse, biff og kylling vil me stappa i oss i framtida?

Haldbare kombikyr i Sør-Tyskland

Ei problemfri ku med særs god helse, godt fôropptak og yting er nøkkelen for å lukkast med mjølkeproduksjon – også i Tyskland.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Heider til fruktpakkeri i vekst

Hardanger Fjordfrukt vart nyleg kåra til Årets leverandør til Bama. No planlegg fruktpakkeriet for storstilt vekst.

Klag meir

«Firarbanden», frustrerte bønder og tilsyn som gjekk galt.

AKTUELT

Det er lønsamt å setja pris på graset

Grovfôr 2020 har som mål å auka avlingane og bruken av grovfôr i mjølkeproduksjonen og tilhøyrande storfekjøtproduksjon med 20 prosent i løpet av prosjektperioden frå 2016 til 2019.

Haldbare kombikyr i Sør-Tyskland

Ei problemfri ku med særs god helse, godt fôropptak og yting er nøkkelen for å lukkast med mjølkeproduksjon – også i Tyskland.

LEIARAR

Slepp gassen

Forbruket av kjøt aukar om dagen, men kor mykje pølse, biff og kylling vil me stappa i oss i framtida?

Klag meir

«Firarbanden», frustrerte bønder og tilsyn som gjekk galt.

Vanskeleg forskrift

EU sitt vassdirektiv vil påverka bønder i heile Noreg gjennom ny gjødselvareføreskrift.

Insektageddon

Med unnatak av i frukt og grønt-bransjen, snakkar nesten ingen om insekta.

FAGARTIKLAR

Tiltak nytter

Digital dermatitt har gått frå å vere eit ikkje-tema til å bli ei felles utfordring – på under to år.

Vil ha betre spælull

Marghår og grove enkelthår i botnulla er dei største kvalitetsfeila ved norsk spælull.

Sjarmen med tarmen

Hvordan sikre et tarmmiljø i balanse hos kyllingen? Hva som spesifikt utgjør en balansert og ubalansert mikroflora er ikke helt klarlagt, men noen grupper bakterier vet man er sensitive mot stress.

Bondevennen 50/52

20. desember

REPORTASJAR

Ystedraumen

Satsar kortreist og eksklusivt

FAGLEG

Vær på vakt mot kløvertretthet

AKTUELT

No kan geita beita utan stolpar og nett

Reising øker risiko for resistens

DESSUTAN

Bli med Bondevennen på tur

Moldrok: Smuldrar vårt gode rykte?

Mat og møte

På kryss og tvers med BV

Julekunstnarar

#thecalfsafira

Om å bruka ved

BvLoggen

Delfiakake

Ryfylkingar og gallilearar

Ytring: Turid fra byen

Min venn bonden

Faglag og møte

Bladet er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk  20. desember 2017

Det er lønsamt å setja pris på graset

Grovfôr 2020 har som mål å auka avlingane og bruken av grovfôr i mjølkeproduksjonen og tilhøyrande storfekjøtproduksjon med 20 prosent i løpet av prosjektperioden frå 2016 til 2019.

Tiltak nytter

Digital dermatitt har gått frå å vere eit ikkje-tema til å bli ei felles utfordring – på under to år.

Vil ha betre spælull

Marghår og grove enkelthår i botnulla er dei største kvalitetsfeila ved norsk spælull.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Slepp gassen

Forbruket av kjøt aukar om dagen, men kor mykje pølse, biff og kylling vil me stappa i oss i framtida?

Haldbare kombikyr i Sør-Tyskland

Ei problemfri ku med særs god helse, godt fôropptak og yting er nøkkelen for å lukkast med mjølkeproduksjon – også i Tyskland.

Heider til fruktpakkeri i vekst

Hardanger Fjordfrukt vart nyleg kåra til Årets leverandør til Bama. No planlegg fruktpakkeriet for storstilt vekst.

Klag meir

«Firarbanden», frustrerte bønder og tilsyn som gjekk galt.

Meieri i medvind

Mens markedsregulator melder om nedgang i salg, viser lille, økologiske Rørosmeieriet til eksplosiv vekst.