Søk erstatning i tide

Våte tider er travle tider, også hos forsikringsselskapene og de statlige erstatningsordningene.

Trippel suksess på Fosen

For første gang i Norgeshistorien har et knippe av NSG sine lokallag arrangert et trippel-NM. Det ble en ubetinget suksess med fornøyde deltakere, publikum og arrangør.

Hurra for dei tillitsvalde

Hadde det ikkje vore for aktiviteten i lokale bondelag, 4H-klubbar, bygdekvinne-, og bygdeungdomslag hadde samfunnet vårt vore litt mindre og litt skjørare.

Kartlegger digital dermatitt

Er det mulig å kartlegge digital dermatitt i norske melkekubesetninger? Det skal NMBU-stipendiat Lina Ahlén prøve å finne svar på i løpet av de neste fire årene.

Framtidas matambassadørar

Kokkeelevar fekk nærkontakt med matproduksjonen på Jæren. Målet er å rekruttera ambassadørar for norskprodusert mat.

Lettbeint slåmaskin imponerte i Gjesdal

Ein tysk, fjernstyrt og sjølvgåande lettvektar, slår 20 dekar eng i timen. Samleriva kjem til våren og ei rundballepresse, basert på same konseptet, er i kjømda.

Tid for klarare økokrav?

Surdeigskurs. Yoga og økofilosofi. Økologiske frukostar og markvandringar. Dette er nokre av dei om lag 250 arrangementa som gjekk av stabelen frå Oslo til Nordland under Økouka førre veke.

Nytt kufjøs – med eller utan ungdyr?

Når nytt kufjøs skal planleggast, vil mange bygge til både mjølkeku, kviger og oksar. Og mykje taler for å ha all produksjon under eit tak på eit fôrbrett.

Måtte skapa ny tillit

Leiar i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, har vore gjennom tidenes snuoperasjon for å få pelsdyrnæringa på rett kjøl. No delar han gjerne erfaringane med svinebønder under press.

AKTUELT

Søk erstatning i tide

Våte tider er travle tider, også hos forsikringsselskapene og de statlige erstatningsordningene.

Trippel suksess på Fosen

For første gang i Norgeshistorien har et knippe av NSG sine lokallag arrangert et trippel-NM. Det ble en ubetinget suksess med fornøyde deltakere, publikum og arrangør.

Framtidas matambassadørar

Kokkeelevar fekk nærkontakt med matproduksjonen på Jæren. Målet er å rekruttera ambassadørar for norskprodusert mat.

Lettbeint slåmaskin imponerte i Gjesdal

Ein tysk, fjernstyrt og sjølvgåande lettvektar, slår 20 dekar eng i timen. Samleriva kjem til våren og ei rundballepresse, basert på same konseptet, er i kjømda.

LEIARAR

Hurra for dei tillitsvalde

Hadde det ikkje vore for aktiviteten i lokale bondelag, 4H-klubbar, bygdekvinne-, og bygdeungdomslag hadde samfunnet vårt vore litt mindre og litt skjørare.

Tid for klarare økokrav?

Surdeigskurs. Yoga og økofilosofi. Økologiske frukostar og markvandringar. Dette er nokre av dei om lag 250 arrangementa som gjekk av stabelen frå Oslo til Nordland under Økouka førre veke.

Stå saman i regnet

– Svart og temmeleg dystert. Orda til NLR-rådgjevar Ragnvald Gramstad i denne utgåva summerer på dramatisk vis landbrukssesongen, slik han har vore for mange av lesarane våre.

Meir bråk i vente

Framstegspartiet er klare i talen, det skal dei ha. Til Nationen før valet lova landbruksminister Jon Georg Dale meir frislepp og liberalisering dersom partiet fekk halda fram i regjering.

FAGARTIKLAR

Kartlegger digital dermatitt

Er det mulig å kartlegge digital dermatitt i norske melkekubesetninger? Det skal NMBU-stipendiat Lina Ahlén prøve å finne svar på i løpet av de neste fire årene.

Viktig med plan gjennom året

En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidsstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette tingene gjort.

Bondevennen 41

13. oktober

REPORTASJAR

Fersk minkbonde i vaksen alder

Har hatt verdas beste yrke

FAGLEG

Tore tok knekken på sporane

Muligheter med lite grovfôr

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING

Resultat av surfôrprøver fra førsteslåtten

Dags for drenering

Gjødslingsplan – eit nyttig verktøy

Bonde hjelper bonde

AKTUELT

Vil ha strengare praksis for landbruksbygg

Søk i tide

Trippel suksess på Fosen

DESSUTAN

Moldrok: Innvandraren som vart fastbuande

Advokaten: Jaktrett – hvem har det?

BvLoggen: Annus horribilis

Faglag og møte

Bladet er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk  13. oktober 2017

Søk erstatning i tide

Våte tider er travle tider, også hos forsikringsselskapene og de statlige erstatningsordningene.

Trippel suksess på Fosen

For første gang i Norgeshistorien har et knippe av NSG sine lokallag arrangert et trippel-NM. Det ble en ubetinget suksess med fornøyde deltakere, publikum og arrangør.

Hurra for dei tillitsvalde

Hadde det ikkje vore for aktiviteten i lokale bondelag, 4H-klubbar, bygdekvinne-, og bygdeungdomslag hadde samfunnet vårt vore litt mindre og litt skjørare.

Kartlegger digital dermatitt

Er det mulig å kartlegge digital dermatitt i norske melkekubesetninger? Det skal NMBU-stipendiat Lina Ahlén prøve å finne svar på i løpet av de neste fire årene.

Framtidas matambassadørar

Kokkeelevar fekk nærkontakt med matproduksjonen på Jæren. Målet er å rekruttera ambassadørar for norskprodusert mat.

Lettbeint slåmaskin imponerte i Gjesdal

Ein tysk, fjernstyrt og sjølvgåande lettvektar, slår 20 dekar eng i timen. Samleriva kjem til våren og ei rundballepresse, basert på same konseptet, er i kjømda.

Tid for klarare økokrav?

Surdeigskurs. Yoga og økofilosofi. Økologiske frukostar og markvandringar. Dette er nokre av dei om lag 250 arrangementa som gjekk av stabelen frå Oslo til Nordland under Økouka førre veke.

Nytt kufjøs – med eller utan ungdyr?

Når nytt kufjøs skal planleggast, vil mange bygge til både mjølkeku, kviger og oksar. Og mykje taler for å ha all produksjon under eit tak på eit fôrbrett.

Måtte skapa ny tillit

Leiar i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, har vore gjennom tidenes snuoperasjon for å få pelsdyrnæringa på rett kjøl. No delar han gjerne erfaringane med svinebønder under press.

Stå saman i regnet

– Svart og temmeleg dystert. Orda til NLR-rådgjevar Ragnvald Gramstad i denne utgåva summerer på dramatisk vis landbrukssesongen, slik han har vore for mange av lesarane våre.