Gjødselgründeren på Jæren

Hevd luktar pengar, meiner bøndene. Møkkapioneren på Jæren, Torstein Sele, har skvisa meir ut av den illeluktande gjødsla enn dei fleste trudde var mogleg.

Helklaff med Helgjødsel

Norsk Naturgjødsel AS ruster seg for kommende år og tar nå i bruk en helt ny lager- og produksjonshall.

Spreiearealkrava kan bli skjerpa

Fosformengda skal ned og spreiearelakrava blir strengare. Det er klart etter presentasjonen av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet sitt forslag til høyringsutkast for revisjon av gjødselvareføreskrifta.

Dagros er ingen klimaversting

Norske mjølkekyr må i større grad nytte dei norske fôrressursane skal landbruket oppretthalde legitimiteten og samstundes vere bærekraftig.

Eit inntektsløft i vente?

Staten og bondeorganisasjonane er i gang med førebuingane til årets jordbruksoppgjer. Etter fire blå år er nok mange bønder utolmodige etter å skapa ny politikk, ikkje berre forsvara eksisterande ordningar.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Avliving til alle sitt beste

Alt for ofte dukkar det opp bilete av sjuke dyr i media. Dette smerter oss dyrlegar, det fyrer opp dyrevernsorganisasjonane, det skader landbruksnæringa og genererer klikk på nettet.

Svinenæringa må finne seg sjølv

Svinenæringa er under press etter fleire negative oppslag i media. Kvifor vart det slik og korleis skal næringa finne vegen vidare?

Mista dyr grunna straumstansen

Straumbrota som følgje av store snømengder har ført til dramatiske situasjonar i på Agder. Ole Tom Eikeland mista fire kyr. Kven har ansvaret?

Fryktar fleire plastbål

Sven Følgesvold er uroa for fleire miljøskadelege bål, dersom ikkje 4H får betre betalt for å samla inn landbruksplastikk.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Vil gi betre råd til bonden

Rekneskapslaga i Hå og Klepp går saman med rådgjevarar frå varemottakarar for å gi bonden dei beste råda. No er dei spente på responsen frå kundane.

Opp av skyttergrava

Dyrevelferd har blitt eit heitt tema som set sinna i kok, både i og utanfor landbruksnæringa.

Reduser risiko for sjukdom

Førebygging av mjølkefeber og ketose startar i sinperioden. For kyr som likevel er i risikogruppa, har Arvid Steen nokre praktiske råd.

Kjempar for framtida

Regjeringa har gitt oss kniven på strupen. No står kampen om framtida for norsk pelsdyrnæring.

Store planar for liten rase

Då Morten Siring tok over heimegarden for ti år sidan, var det inga drift der. No sel han kjøt frå grasfôra dexter. Draumen er at nisjebedrifta skal vekse.

Ta ut inntektspotensialet i grasdyrkinga

Erfaring frå Grovfôr 2020 viser eit realistisk potensial til å redusere grovfôrkostnadane med minst 50 øre per fôreining. I sum svarar det til eit heilt jordbruksopppgjer.

Helklaff med Helgjødsel

Norsk Naturgjødsel AS ruster seg for kommende år og tar nå i bruk en helt ny lager- og produksjonshall.

Spreiearealkrava kan bli skjerpa

Fosformengda skal ned og spreiearelakrava blir strengare. Det er klart etter presentasjonen av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet sitt forslag til høyringsutkast for revisjon av gjødselvareføreskrifta.

Mista dyr grunna straumstansen

Straumbrota som følgje av store snømengder har ført til dramatiske situasjonar i på Agder. Ole Tom Eikeland mista fire kyr. Kven har ansvaret?

Vil gi betre råd til bonden

Rekneskapslaga i Hå og Klepp går saman med rådgjevarar frå varemottakarar for å gi bonden dei beste råda. No er dei spente på responsen frå kundane.

Eit inntektsløft i vente?

Staten og bondeorganisasjonane er i gang med førebuingane til årets jordbruksoppgjer. Etter fire blå år er nok mange bønder utolmodige etter å skapa ny politikk, ikkje berre forsvara eksisterande ordningar.

Opp av skyttergrava

Dyrevelferd har blitt eit heitt tema som set sinna i kok, både i og utanfor landbruksnæringa.

Ta grep om gjelda

Landbruket har nytt gode tider ei stund no. Dekningsbidraga er greie på dei fleste produksjonar og renta er på eit historisk lågt nivå.

Planlegg for ei travel våronn

Det er ikkje berre skuleelevar og studentar som skal opp til eksamen denne våren. Våronna er ein dryg månad unna kystområda på Sørvestlandet.

Dyrk kunnskapen

Å vera bonde er eit av verdas viktigaste yrke, men likevel sjeldan å finna på trendforskarane sine lister over framtidsretta karriereval.

Menn som overser kvinner

Der godt vaksne menn dominerer, og det gjer dei i landbruket, er dei ofte forbausande flinke til å fremja folk som liknar seg sjølve.

Dagros er ingen klimaversting

Norske mjølkekyr må i større grad nytte dei norske fôrressursane skal landbruket oppretthalde legitimiteten og samstundes vere bærekraftig.

Reduser risiko for sjukdom

Førebygging av mjølkefeber og ketose startar i sinperioden. For kyr som likevel er i risikogruppa, har Arvid Steen nokre praktiske råd.

Kjempar for framtida

Regjeringa har gitt oss kniven på strupen. No står kampen om framtida for norsk pelsdyrnæring.

Hold øye med inntekter og kostnader

I sauenæringa er det oppturer og nedturer. Nå er vi dessverre nede i en bølgedal. Da er det spesielt viktig å holde øye med inntekter og kostnader.

Økonomien i nydyrking

Kva er motivasjonen bak nydyrking – og kva kostar det eigentleg å bryta nytt land?

Faglag og møte

man 19
tir 20

Gjødselgründeren på Jæren

Hevd luktar pengar, meiner bøndene. Møkkapioneren på Jæren, Torstein Sele, har skvisa meir ut av den illeluktande gjødsla enn dei fleste trudde var mogleg.

Helklaff med Helgjødsel

Norsk Naturgjødsel AS ruster seg for kommende år og tar nå i bruk en helt ny lager- og produksjonshall.

Spreiearealkrava kan bli skjerpa

Fosformengda skal ned og spreiearelakrava blir strengare. Det er klart etter presentasjonen av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet sitt forslag til høyringsutkast for revisjon av gjødselvareføreskrifta.

Dagros er ingen klimaversting

Norske mjølkekyr må i større grad nytte dei norske fôrressursane skal landbruket oppretthalde legitimiteten og samstundes vere bærekraftig.

Eit inntektsløft i vente?

Staten og bondeorganisasjonane er i gang med førebuingane til årets jordbruksoppgjer. Etter fire blå år er nok mange bønder utolmodige etter å skapa ny politikk, ikkje berre forsvara eksisterande ordningar.

Avliving til alle sitt beste

Alt for ofte dukkar det opp bilete av sjuke dyr i media. Dette smerter oss dyrlegar, det fyrer opp dyrevernsorganisasjonane, det skader landbruksnæringa og genererer klikk på nettet.

Svinenæringa må finne seg sjølv

Svinenæringa er under press etter fleire negative oppslag i media. Kvifor vart det slik og korleis skal næringa finne vegen vidare?

Mista dyr grunna straumstansen

Straumbrota som følgje av store snømengder har ført til dramatiske situasjonar i på Agder. Ole Tom Eikeland mista fire kyr. Kven har ansvaret?

Fryktar fleire plastbål

Sven Følgesvold er uroa for fleire miljøskadelege bål, dersom ikkje 4H får betre betalt for å samla inn landbruksplastikk.

Vil gi betre råd til bonden

Rekneskapslaga i Hå og Klepp går saman med rådgjevarar frå varemottakarar for å gi bonden dei beste råda. No er dei spente på responsen frå kundane.

Opp av skyttergrava

Dyrevelferd har blitt eit heitt tema som set sinna i kok, både i og utanfor landbruksnæringa.

Reduser risiko for sjukdom

Førebygging av mjølkefeber og ketose startar i sinperioden. For kyr som likevel er i risikogruppa, har Arvid Steen nokre praktiske råd.

Kjempar for framtida

Regjeringa har gitt oss kniven på strupen. No står kampen om framtida for norsk pelsdyrnæring.

Store planar for liten rase

Då Morten Siring tok over heimegarden for ti år sidan, var det inga drift der. No sel han kjøt frå grasfôra dexter. Draumen er at nisjebedrifta skal vekse.

Ta ut inntektspotensialet i grasdyrkinga

Erfaring frå Grovfôr 2020 viser eit realistisk potensial til å redusere grovfôrkostnadane med minst 50 øre per fôreining. I sum svarar det til eit heilt jordbruksopppgjer.

Får ikkje hylleplass til lammekjøtet

– Me har eit unikt produkt av sau og lam, men stangar for tida mot veggen i høve til sal og distribusjon, seier bonde Lise Vistnes frå Årdal i Ryfylke.

Galskapen på Mele

I 2012 sette Tove Aasheim og Ole Morten Holsen inn mjølkerobot til 26 kyr. Galskap, sa dei på bygda. Men med låg gjeld og nøktern drift klarar dei seg godt.

Byter ikkje ut spelsauene

Familien Bue i Gjesdal har spelt på lag med spelsauen i 45 år. Satsinga har gitt gevinst.