Selektivt samfunnsansvar?

NorgesGruppen vil selja egg berre frå frittgåande høner. Kor mange eggprodusentar maktar å halda tritt med stadige, trenddrivne omleggingar?

La startskuddet gå

Når startskuddet går kan sprinteren sette fart. Slik er det for bioøkonomien også. Startskuddet må gå før aktørene setter av gårde.

Knallkjekt!

Etter to dagar i lag med bønder som brenn for dei stadeigne kurasane, reiste Maiken Jørmeland og Trond Norland heim til Tau i Rogaland, med auka inspirasjon og lyst til å satsa på deira rase, vestlandsk fjordfe.

Gamal og ettertrakta

Etter mange år i motbakke og fare for enkelte av dei gamle rasane sin eksistens, er det no optimisme blant bønder som har gamle kurasar i fjøset.

Åtvarar mot gassforgifting

Arbeidstilsynet fryktar nye gassulukker i landbruket. No før våronna er dei ute med ei påminning om at ekstremt giftige gassar i kjølvatnet av husdyrgjødselhandtering og siloslått kan ta liv.

Trugar blodfattig vegetarkjøt ekte vare?

Førre veke lanserte Nortura fem vegetare alternativ til tradisjonelle kjøtvarer gjennom produktserien med det ikkje akkurat heilnorske namnet Meatish.

Landbruk inn i byane

Andelslandbruk kom over Norge som ei bølgje for eit par år sidan, og er fortsatt populært og i vekst. No kjem ‘urbant landbruk’ snikande inn.

AKTUELT

Knallkjekt!

Etter to dagar i lag med bønder som brenn for dei stadeigne kurasane, reiste Maiken Jørmeland og Trond Norland heim til Tau i Rogaland, med auka inspirasjon og lyst til å satsa på deira rase, vestlandsk fjordfe.

Gamal og ettertrakta

Etter mange år i motbakke og fare for enkelte av dei gamle rasane sin eksistens, er det no optimisme blant bønder som har gamle kurasar i fjøset.

Åtvarar mot gassforgifting

Arbeidstilsynet fryktar nye gassulukker i landbruket. No før våronna er dei ute med ei påminning om at ekstremt giftige gassar i kjølvatnet av husdyrgjødselhandtering og siloslått kan ta liv.

LEIARAR

Selektivt samfunnsansvar?

NorgesGruppen vil selja egg berre frå frittgåande høner. Kor mange eggprodusentar maktar å halda tritt med stadige, trenddrivne omleggingar?

Ikkje rør avløysartilskotet

I Bondevennen skriv me ofte om veldig travle bønder. Bønder som står på vekker entusiasme. Arbeidsgleda inspirerer. Men litt andpusten kan ein spørja seg: kva tid kviler dei eigentleg?

Gladsak i mold

Heretter skal det bli vanskelegare å bygge ned god jord.

FAGARTIKLAR

La startskuddet gå

Når startskuddet går kan sprinteren sette fart. Slik er det for bioøkonomien også. Startskuddet må gå før aktørene setter av gårde.

Vil på sporet for å knekka sporane

Ei grovteljing frå Tine-produsentar på Jæren og på Agder syner at av kring 250 produsentar med mjølkerobot, hadde 100 vore oppe i eit sporetal på middels- eller høgt nivå.

  • Bondevennen 13

    31. mars

    Kristin Skranefjell Eikeland og Ivar Eikeland driv Bjelland Prestegård, på Bjelland i Marnardal på Vest-Agder. Seks år etter at dei tok over, er begge heiltidsbønder. Betre økonomi i drifta og meir tid som familie, skal kompensere for tapt inntekt. Hege Bjerkreim og Lars Torgny Ånestad driv gard med blant anna ammeku på Varhaug i Hå kommune, Rogaland. Dei ville gjere nytte av ein ubrukt tårnsilo. Ei kreativ løysning gav rom for ei auke i talet på mordyr, frå 30 til 45. Felleskjøpet Rogaland Agder åpna eitt av Nordens største landbrukssenter, i samanheng med årsmøta i Aust- og Vest-Agder vart det arrangert til diskusjon om framtida til landbruket i Agder og det var valstemning i lufta. Inge Manfred Vorbasse presenterer første del av påskekrimmen. Alt dette og mykje meir i vekas Bondevennen!

Selektivt samfunnsansvar?

NorgesGruppen vil selja egg berre frå frittgåande høner. Kor mange eggprodusentar maktar å halda tritt med stadige, trenddrivne omleggingar?

La startskuddet gå

Når startskuddet går kan sprinteren sette fart. Slik er det for bioøkonomien også. Startskuddet må gå før aktørene setter av gårde.

Knallkjekt!

Etter to dagar i lag med bønder som brenn for dei stadeigne kurasane, reiste Maiken Jørmeland og Trond Norland heim til Tau i Rogaland, med auka inspirasjon og lyst til å satsa på deira rase, vestlandsk fjordfe.

Gamal og ettertrakta

Etter mange år i motbakke og fare for enkelte av dei gamle rasane sin eksistens, er det no optimisme blant bønder som har gamle kurasar i fjøset.

Åtvarar mot gassforgifting

Arbeidstilsynet fryktar nye gassulukker i landbruket. No før våronna er dei ute med ei påminning om at ekstremt giftige gassar i kjølvatnet av husdyrgjødselhandtering og siloslått kan ta liv.

Trugar blodfattig vegetarkjøt ekte vare?

Førre veke lanserte Nortura fem vegetare alternativ til tradisjonelle kjøtvarer gjennom produktserien med det ikkje akkurat heilnorske namnet Meatish.

Landbruk inn i byane

Andelslandbruk kom over Norge som ei bølgje for eit par år sidan, og er fortsatt populært og i vekst. No kjem ‘urbant landbruk’ snikande inn.

Vil på sporet for å knekka sporane

Ei grovteljing frå Tine-produsentar på Jæren og på Agder syner at av kring 250 produsentar med mjølkerobot, hadde 100 vore oppe i eit sporetal på middels- eller høgt nivå.