Uboden gjest

Synd å seia, men det er på tide å bli kjend med Tuta absoluta. Etter ti år som uboden gjest på det europeiske kontinentet er den søramerikanske tomatmøllen for første gong observert i Noreg.

Lokkar elevar med moderne fjøs

Den ærverdige landbruksskulen på Holt har bygd eit fjøs for framtida. Med tilbod om opplæring i moderne fjøsteknologi og fornybar energi håpar dei å trekke fleire elevar.

Miss Jæren 2017

Lange bein og fine jur. Med falkeblikk skal dommarane leita etter dei små avgjerande detaljane.

Fotokonkurranse

Me vil gjerne sjå korleis ditt vårarbeid ser ut; korleis er utsikta di frå traktoren, kva skjer på din gard no og kva likar du best med tida me er i.

Eit ufrivillig pauseår

Svak søking til VG 3 agronom på Nye Voss vidaregåande skule, gjer at agronomklassa vert lagt på is komande skuleår.

Stortinget må leia vegen

Det vitnar om to oppsiktsvekkjande ulike oppfatningar av landbrukets kår, når bøndene i år kravde 1450 millionar kroner og staten tilbaud dei over enn éin milliard mindre, skarve 410 millionar.

Regjeringens gavepakke til EU – et uforståelig paradoks

Stortingets mål er økt matproduksjon på norske ressurser. Målet blir vanskelig å nå når myndighetene legger til rette for økt import. Den ferske avtalen med EU om handel med jordbruksprodukter er et grelt eksempel.

Fylkesvegnettet hindrar effektiv skogsdrift

Fylkesvegnettet på Vestlandet er ikkje tilpassa effektiv skogsdrift. Transportkostnadane blir for høge når bilane må køyra med halve lass i fleire vendingar.

Berekrafta i landbruket står på spel

Regjeringa si hovudmålsetting om eit kostnadseffektivt landbruk vart forkasta. Tysdag gjekk meldinga gjennom Stortinget. Målet for norsk jordbrukspolitikk er heretter auka matproduksjon med grunnlag i norske ressursar.

AKTUELT

Lokkar elevar med moderne fjøs

Den ærverdige landbruksskulen på Holt har bygd eit fjøs for framtida. Med tilbod om opplæring i moderne fjøsteknologi og fornybar energi håpar dei å trekke fleire elevar.

Miss Jæren 2017

Lange bein og fine jur. Med falkeblikk skal dommarane leita etter dei små avgjerande detaljane.

Fotokonkurranse

Me vil gjerne sjå korleis ditt vårarbeid ser ut; korleis er utsikta di frå traktoren, kva skjer på din gard no og kva likar du best med tida me er i.

Eit ufrivillig pauseår

Svak søking til VG 3 agronom på Nye Voss vidaregåande skule, gjer at agronomklassa vert lagt på is komande skuleår.

LEIARAR

Uboden gjest

Synd å seia, men det er på tide å bli kjend med Tuta absoluta. Etter ti år som uboden gjest på det europeiske kontinentet er den søramerikanske tomatmøllen for første gong observert i Noreg.

Stortinget må leia vegen

Det vitnar om to oppsiktsvekkjande ulike oppfatningar av landbrukets kår, når bøndene i år kravde 1450 millionar kroner og staten tilbaud dei over enn éin milliard mindre, skarve 410 millionar.

Berekrafta i landbruket står på spel

Regjeringa si hovudmålsetting om eit kostnadseffektivt landbruk vart forkasta. Tysdag gjekk meldinga gjennom Stortinget. Målet for norsk jordbrukspolitikk er heretter auka matproduksjon med grunnlag i norske ressursar.

Vårens viktigaste frukost

Våren er her med milde vindar, grøne knoppar og leven. Lerka jublar høgt i sky og små lam breker etter mor. Bassen i denne vårsymfonien blir spela av humla, der ho susar lodden og tilsynelatande lubben på leit etter pollen og nektar.

FAGARTIKLAR

Lamming og lammetap

Gjennomsnittlig lammetap har i flere år vært relativt stabilt på rett under 20 prosent, men en kan se fra årsmeldingen fra sauekontrollen at lammetapet va rierer i enkeltflokker fra 0 til hele 35 prosent.

Bondevennen 20/21

26. mai

REPORTASJAR

Ei moderne familiebedrift

Me vil ha det kjekt!

FAGLEG
Mjølk er mjølk, eller ...?

AKTUELT
Råd for sporefri siloslått

Fylkesmannen informerer

Milepæl for Norsvin

Iver i potetåkeren

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Avlingsresultat i gras ved kjøring med ulik vekt og dekktrykk

Driftsbygningar i tre

Ugras i attlegg og eng

DESSUTAN
Yoghurt

BvLoggen

Bladet er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk 26. mai 2017

Uboden gjest

Synd å seia, men det er på tide å bli kjend med Tuta absoluta. Etter ti år som uboden gjest på det europeiske kontinentet er den søramerikanske tomatmøllen for første gong observert i Noreg.

Lokkar elevar med moderne fjøs

Den ærverdige landbruksskulen på Holt har bygd eit fjøs for framtida. Med tilbod om opplæring i moderne fjøsteknologi og fornybar energi håpar dei å trekke fleire elevar.

Miss Jæren 2017

Lange bein og fine jur. Med falkeblikk skal dommarane leita etter dei små avgjerande detaljane.

Fotokonkurranse

Me vil gjerne sjå korleis ditt vårarbeid ser ut; korleis er utsikta di frå traktoren, kva skjer på din gard no og kva likar du best med tida me er i.

Eit ufrivillig pauseår

Svak søking til VG 3 agronom på Nye Voss vidaregåande skule, gjer at agronomklassa vert lagt på is komande skuleår.

Stortinget må leia vegen

Det vitnar om to oppsiktsvekkjande ulike oppfatningar av landbrukets kår, når bøndene i år kravde 1450 millionar kroner og staten tilbaud dei over enn éin milliard mindre, skarve 410 millionar.

Regjeringens gavepakke til EU – et uforståelig paradoks

Stortingets mål er økt matproduksjon på norske ressurser. Målet blir vanskelig å nå når myndighetene legger til rette for økt import. Den ferske avtalen med EU om handel med jordbruksprodukter er et grelt eksempel.

Fylkesvegnettet hindrar effektiv skogsdrift

Fylkesvegnettet på Vestlandet er ikkje tilpassa effektiv skogsdrift. Transportkostnadane blir for høge når bilane må køyra med halve lass i fleire vendingar.

Berekrafta i landbruket står på spel

Regjeringa si hovudmålsetting om eit kostnadseffektivt landbruk vart forkasta. Tysdag gjekk meldinga gjennom Stortinget. Målet for norsk jordbrukspolitikk er heretter auka matproduksjon med grunnlag i norske ressursar.

Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Det har i det siste vore framsett påstandar om overproduksjon og svak lønsemd i geitemjølkproduksjonen. I tillegg føreslår styresmaktene frivillig oppkjøp av mjølkekvotar. Bondevennen tok turen til meieriet på Haukeli og fekk sjå eit meieri i positiv utvikling og med ein lønsam produksjon.