Bak ulven

I førre månad presenterte Nationen ei liste over det dei meiner er dei 100 mektigaste personane i norsk landbruk. Samanstilt med skattelistene som kom i oktober kastar kåringa eit interessant lys over kjønnsfordelinga i næringa.

Sjekk ventilasjonen

God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra dine. Dette gjeld sjølvsagt også i dei eldre driftsbygningane.

Biogasspilot på Jæren

I kort avstand frå grisehuset prøvetestar Olav Røysland no sin nybygde biogassreaktor. Gassen blir produsert på grisegjødsel utan bruk av tilleggssubstrat.

Grønne utfordringer

Departementsråd, i landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, var invitert til Kursuka 2016, arrangert av Norsk Landbruksrådgivning (NLR) til å se inn i glasskula og vurdere muligheter og utfordringer for norsk landbruk.

Send oss di juleteikning

Kalenderen viser desember, og for unge kunstnarspirer betyr det ein ting: Det er tid for å spissa fargeblyantane, finne fram dei beste teiknearka, og setta kreativiteten i høggir. No ventar side5-redaksjonen i Bondevennen på årets juleteikningar.

Bare ett tilfelle av ondarta fotråte

Så langt i 2016 er det påvist ondarta fotråte i en besetning i Rogaland. I ei uke nå i høst trodde vi det også var smitte i Hjelmeland.

Ny kurs

Det rår stor handelspolitisk uro i verda om dagen. Omfattande internasjonale frihandelsavtalar som TPP, TTIP, TISA og Mercosur går uvisse lagnader i møte.

600 på Gris i 16

Svinebøndene har greidd det igjen. Kongressen Gris i 16 samla 600 deltakarar frå heile landet til to dagar på Hamar med sosiale samkome og full fagleg merksemd på svineproduksjon.

Komfortfjøs for folk og fe

Det har gått slag i slag for dei unge bøndene på Sørbø, Rennesøy i Rogaland. Silje og Jim Arild Håvarstein satsar på reinrasa charolais.

Bondevenner i ei varm tid

Landbruket har for lengst erkjent å vera ein del av klimaproblemet, og tek grep. Utsleppa frå sektoren er ned 13 prosent sidan 1990.

AKTUELT

Biogasspilot på Jæren

I kort avstand frå grisehuset prøvetestar Olav Røysland no sin nybygde biogassreaktor. Gassen blir produsert på grisegjødsel utan bruk av tilleggssubstrat.

Grønne utfordringer

Departementsråd, i landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, var invitert til Kursuka 2016, arrangert av Norsk Landbruksrådgivning (NLR) til å se inn i glasskula og vurdere muligheter og utfordringer for norsk landbruk.

Send oss di juleteikning

Kalenderen viser desember, og for unge kunstnarspirer betyr det ein ting: Det er tid for å spissa fargeblyantane, finne fram dei beste teiknearka, og setta kreativiteten i høggir. No ventar side5-redaksjonen i Bondevennen på årets juleteikningar.

LEIARAR

Bak ulven

I førre månad presenterte Nationen ei liste over det dei meiner er dei 100 mektigaste personane i norsk landbruk. Samanstilt med skattelistene som kom i oktober kastar kåringa eit interessant lys over kjønnsfordelinga i næringa.

Ny kurs

Det rår stor handelspolitisk uro i verda om dagen. Omfattande internasjonale frihandelsavtalar som TPP, TTIP, TISA og Mercosur går uvisse lagnader i møte.

Bondevenner i ei varm tid

Landbruket har for lengst erkjent å vera ein del av klimaproblemet, og tek grep. Utsleppa frå sektoren er ned 13 prosent sidan 1990.

Skuffande ullent om pels

Etter ti år med politisk press og eit mediekjør som ville knekt ryggen på dei fleste, står pelsdyrnæringa framleis rakrygga mot stormen. Men no røyner det på.

FAGARTIKLAR

Sjekk ventilasjonen

God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra dine. Dette gjeld sjølvsagt også i dei eldre driftsbygningane.

Ta styringa med Ingris

Dersom du ikkje veit at fôrforbruket i grisehuset ditt er altfor høgt, eller tomdagane altfor mange, kan du i aller høgaste grad oppleve økonomiske vondter. Svineproduksjon er detaljstyrt.

Målretta grovfôrstrategi

Driftsbygningane er bygd på og om i fleire omgangar. No er dyretalet tilpassa bygningane og Per Kristian Gjerde, på Gjerde i Stranda kommune på Sunnmøre, er i gang med ein langsiktig plan for å auka grovfôravlingane.

  • Bv49.indd

    Bondevennen 49

    9. desember

    Leif Håkon og Eva Korsbø er bønder på Sætra i Lund kommune, Rogaland. Dei driv med ammekyr, sau og gris. Målet er å produsere mat av beste kvalitet. I Irland satsar Aiden Winters på komfort for dyra og grovfôrav høg kvalitet. Prosjekt Makebytte skal freiste å gjere det vanskelegare å bygga ned god matjord. Ei prinsipperklæring for korleis jordvern kan definerast som samfunnsinteresse og balansert opp mot andre samfunnsinteresser, er presentert. Vigre 4H på Nærbø i Hå, Rogaland, samlar inn plast frå bønder fire gonger i året. Dugnadsinnsatsen gir pengar i kassen. På Sørbø i Rennesøy kommune, Rogaland, satsar Silje og Jim Arild Håvarstein på reinrasa charolais. Dei unge bøndene inviterte til opent fjøs. Vekas fagartikkel handlar om frisk luft. God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra.

Bak ulven

I førre månad presenterte Nationen ei liste over det dei meiner er dei 100 mektigaste personane i norsk landbruk. Samanstilt med skattelistene som kom i oktober kastar kåringa eit interessant lys over kjønnsfordelinga i næringa.

Sjekk ventilasjonen

God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra dine. Dette gjeld sjølvsagt også i dei eldre driftsbygningane.

Biogasspilot på Jæren

I kort avstand frå grisehuset prøvetestar Olav Røysland no sin nybygde biogassreaktor. Gassen blir produsert på grisegjødsel utan bruk av tilleggssubstrat.

Grønne utfordringer

Departementsråd, i landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, var invitert til Kursuka 2016, arrangert av Norsk Landbruksrådgivning (NLR) til å se inn i glasskula og vurdere muligheter og utfordringer for norsk landbruk.

Send oss di juleteikning

Kalenderen viser desember, og for unge kunstnarspirer betyr det ein ting: Det er tid for å spissa fargeblyantane, finne fram dei beste teiknearka, og setta kreativiteten i høggir. No ventar side5-redaksjonen i Bondevennen på årets juleteikningar.

Bare ett tilfelle av ondarta fotråte

Så langt i 2016 er det påvist ondarta fotråte i en besetning i Rogaland. I ei uke nå i høst trodde vi det også var smitte i Hjelmeland.

Ny kurs

Det rår stor handelspolitisk uro i verda om dagen. Omfattande internasjonale frihandelsavtalar som TPP, TTIP, TISA og Mercosur går uvisse lagnader i møte.

600 på Gris i 16

Svinebøndene har greidd det igjen. Kongressen Gris i 16 samla 600 deltakarar frå heile landet til to dagar på Hamar med sosiale samkome og full fagleg merksemd på svineproduksjon.

Komfortfjøs for folk og fe

Det har gått slag i slag for dei unge bøndene på Sørbø, Rennesøy i Rogaland. Silje og Jim Arild Håvarstein satsar på reinrasa charolais.

Bondevenner i ei varm tid

Landbruket har for lengst erkjent å vera ein del av klimaproblemet, og tek grep. Utsleppa frå sektoren er ned 13 prosent sidan 1990.

Ta styringa med Ingris

Dersom du ikkje veit at fôrforbruket i grisehuset ditt er altfor høgt, eller tomdagane altfor mange, kan du i aller høgaste grad oppleve økonomiske vondter. Svineproduksjon er detaljstyrt.