Morgondagens meny

Du skal følgja godt med for å oppdaga at det er grønsaksmangel i Europa.

Eventyrlig resultat

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2016 det desidert beste resultatet i sin 118 årige historie.

Tinedagen i Aksdal

Engasjerte innleiarar og dagsaktuelle tema ga rom til ettertanke på Tinedagen i Aksdal, den første dagen i februar.

Vengeklypte kyllingprodusentar

Etter at marknadsordninga for slaktekylling vart historie 1. januar 2007, har kvitt kjøt vore fritt vilt.

Fryktar overproduksjon

Den Stolte Hane Jæren produsentlag, ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden.

Politisk klappstolmøte

– Kvifor gjera det vanskeleg, når ein kan gjera det enkelt, spør SP-politikar og stortingsrepresentant Geir Pollestad. Bondevennen har vore på politisk møte. I ein verkstad.

AKTUELT

Eventyrlig resultat

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2016 det desidert beste resultatet i sin 118 årige historie.

Tinedagen i Aksdal

Engasjerte innleiarar og dagsaktuelle tema ga rom til ettertanke på Tinedagen i Aksdal, den første dagen i februar.

LEIARAR

Morgondagens meny

Du skal følgja godt med for å oppdaga at det er grønsaksmangel i Europa.

Ja takk, båe delar

Regjeringa gjer i den nye jordbruksmeldinga framlegg om å utnytta beiteressursane betre, og då særleg i utmarka.

Framsynt nok?

I førre veke kom rapporten Risiko-og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

FAGARTIKLAR

Fôring og fruktbarhet

Sørg for energidekning i starten av laktasjonen, og vær spesielt oppmerksom på førstegangskalverne. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og velg riktig kraftfôr til grovfôret.

Mikromineraler til sau

Dyra har et grunnleggende behov for mikromineraler. Hvor stort dette behovet er blir påvirket av produksjon og vekst.

  • Bondevennen 8

    24. februar

    Grøntprodusentenes samarbeidsråd jublar. For første gong på meir enn ti år, aukar tomatarealet. Anne Brit Helgøy Hidle og Birger Hetland driv gardane Nord-Hidle, på øya med same namn, og Helgøy, der dei bur. Fem ungar, masse dyr og over tusen mål land fordelt på seks gardar og fire øyer gir eit hint om kvifor 'ferie' nærast er eit framanord. Arild Grødum har gitt flat pedal for bøndene i meir enn 40 år. I denne månadens portrett kan du lesa meir om Nortura-rådgjevaren sitt virke. Vekas fagartikkel handlar om minkproduksjon og lønnsemd, og i tillegg kan du lese om rug på beite. Rug har blitt en interessant beitevekst til mjølkekyr i Danmark. Planten kan bli aktuell til beiting også i Norge.

Morgondagens meny

Du skal følgja godt med for å oppdaga at det er grønsaksmangel i Europa.

Eventyrlig resultat

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2016 det desidert beste resultatet i sin 118 årige historie.

Tinedagen i Aksdal

Engasjerte innleiarar og dagsaktuelle tema ga rom til ettertanke på Tinedagen i Aksdal, den første dagen i februar.

Vengeklypte kyllingprodusentar

Etter at marknadsordninga for slaktekylling vart historie 1. januar 2007, har kvitt kjøt vore fritt vilt.

Fryktar overproduksjon

Den Stolte Hane Jæren produsentlag, ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden.

Politisk klappstolmøte

– Kvifor gjera det vanskeleg, når ein kan gjera det enkelt, spør SP-politikar og stortingsrepresentant Geir Pollestad. Bondevennen har vore på politisk møte. I ein verkstad.

Ja takk, båe delar

Regjeringa gjer i den nye jordbruksmeldinga framlegg om å utnytta beiteressursane betre, og då særleg i utmarka.