Sjå skulen min på film!

I samband med vårt temanummer om kunnskap og utdanning, har Bondvennen fått inn tre elevfilmar. Klikk deg inn og sjå film frå Holt vgs og Sogn Jord og Hagebruksskule

Kompetansekrav i det blå

Bondelaget ynskjer kompetansekrav for nye bønder. Det gjer ikkje regjeringa og Bonde- og Småbrukarlaget.

Vommiljø og lite grovfôr

Høyere andel kraftfôr grunnet lite grovfôr gjør vommiljø til et tema i mange fjøs for tiden.

Vil kurse flere produsenter

Modulkursene til Norsvin, Nortura og TYR er populære, men de vil gjerne at flere produsenter deltar.

Utdannar vaksne agronomar

Dei er unge vaksne og har det heseblesande hektisk. Vinterlandbruksskulen på Jæren greier likevel å skreddarsy ei agronomutdanning som høver.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Unge bønder treng mykje praksis

Mykje landbrukspraksis er viktigaste ballast for å vera rusta når bondedraumen krasjar med kvardagsrealitetane, meiner bøndene Lene Iren Rangen og Hanne Varhaug Helland.

Vil ikkje innføra kompetansekrav

Trygve Slagsvold Vedum ønskjer gjennomgang av utdanningsmoglegheitene til komande bønder. Han etterlyser større mangfald og gjerne fagbrev, men ikkje kompetansekrav.

Eiga ku for lettmjølk?!?

Når somme trur at lettmjølka kjem frå ein eigen type ku, veit Johanna Veim Hettervik at 4H har mykje å læra folk om landbruket.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Med kunnskap i baklomma

Med skulebevis frå Vinterlandbruksskulen i Ryfylke, meiner Torbjørn og Anne Karin at dei er godt rusta for livet som bønder.

Dyrk kunnskapen

Å vera bonde er eit av verdas viktigaste yrke, men likevel sjeldan å finna på trendforskarane sine lister over framtidsretta karriereval.

Sjå skulen min på film!

I samband med vårt temanummer om kunnskap og utdanning, har Bondvennen fått inn tre elevfilmar. Klikk deg inn og sjå film frå Holt vgs og Sogn Jord og Hagebruksskule

Kompetansekrav i det blå

Bondelaget ynskjer kompetansekrav for nye bønder. Det gjer ikkje regjeringa og Bonde- og Småbrukarlaget.

Utdannar vaksne agronomar

Dei er unge vaksne og har det heseblesande hektisk. Vinterlandbruksskulen på Jæren greier likevel å skreddarsy ei agronomutdanning som høver.

Vil ikkje innføra kompetansekrav

Trygve Slagsvold Vedum ønskjer gjennomgang av utdanningsmoglegheitene til komande bønder. Han etterlyser større mangfald og gjerne fagbrev, men ikkje kompetansekrav.

Dyrk kunnskapen

Å vera bonde er eit av verdas viktigaste yrke, men likevel sjeldan å finna på trendforskarane sine lister over framtidsretta karriereval.

Menn som overser kvinner

Der godt vaksne menn dominerer, og det gjer dei i landbruket, er dei ofte forbausande flinke til å fremja folk som liknar seg sjølve.

For mykje av det gode

Norsk landbruk produserer for tida for mykje mjølk, svin, egg, kylling, sau og lam. Rykta om komande overproduksjon også av storfe har svirra ei stund, og kan ikkje forteiast. Stoda er urovekkjande.

Hold øye med inntekter og kostnader

I sauenæringa er det oppturer og nedturer. Nå er vi dessverre nede i en bølgedal. Da er det spesielt viktig å holde øye med inntekter og kostnader.

Økonomien i nydyrking

Kva er motivasjonen bak nydyrking – og kva kostar det eigentleg å bryta nytt land?

Kua snakkar alltid sant

Me må berre lære oss å sjå kva ho seier oss – med kroppsspråket sitt. Sjå, tenke – og så handle.

Hokuspokus?

Med nye teknikker og avlsegenskaper kan vi forvente større framgang i høneavlen de neste 20 årene, enn det vi har hatt de siste 20 årene.

Faglag og møte

tor 22
tor 22
tor 22
tor 22

Sjå skulen min på film!

I samband med vårt temanummer om kunnskap og utdanning, har Bondvennen fått inn tre elevfilmar. Klikk deg inn og sjå film frå Holt vgs og Sogn Jord og Hagebruksskule

Kompetansekrav i det blå

Bondelaget ynskjer kompetansekrav for nye bønder. Det gjer ikkje regjeringa og Bonde- og Småbrukarlaget.

Vommiljø og lite grovfôr

Høyere andel kraftfôr grunnet lite grovfôr gjør vommiljø til et tema i mange fjøs for tiden.

Vil kurse flere produsenter

Modulkursene til Norsvin, Nortura og TYR er populære, men de vil gjerne at flere produsenter deltar.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Utdannar vaksne agronomar

Dei er unge vaksne og har det heseblesande hektisk. Vinterlandbruksskulen på Jæren greier likevel å skreddarsy ei agronomutdanning som høver.

Unge bønder treng mykje praksis

Mykje landbrukspraksis er viktigaste ballast for å vera rusta når bondedraumen krasjar med kvardagsrealitetane, meiner bøndene Lene Iren Rangen og Hanne Varhaug Helland.

Vil ikkje innføra kompetansekrav

Trygve Slagsvold Vedum ønskjer gjennomgang av utdanningsmoglegheitene til komande bønder. Han etterlyser større mangfald og gjerne fagbrev, men ikkje kompetansekrav.

Eiga ku for lettmjølk?!?

Når somme trur at lettmjølka kjem frå ein eigen type ku, veit Johanna Veim Hettervik at 4H har mykje å læra folk om landbruket.

Med kunnskap i baklomma

Med skulebevis frå Vinterlandbruksskulen i Ryfylke, meiner Torbjørn og Anne Karin at dei er godt rusta for livet som bønder.

Dyrk kunnskapen

Å vera bonde er eit av verdas viktigaste yrke, men likevel sjeldan å finna på trendforskarane sine lister over framtidsretta karriereval.

Energi frå taket

Eit høgt forbruk av straum og mange bygningar med tak. Saman med eit lokalt føretak, har rugeri og kyllingoppdrettar Børge Undheim AS fått eigen straumproduksjon frå solceller.