Vengeklypte kyllingprodusentar

Etter at marknadsordninga for slaktekylling vart historie 1. januar 2007, har kvitt kjøt vore fritt vilt.

Fryktar overproduksjon

Den Stolte Hane Jæren produsentlag, ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden.

Politisk klappstolmøte

– Kvifor gjera det vanskeleg, når ein kan gjera det enkelt, spør SP-politikar og stortingsrepresentant Geir Pollestad. Bondevennen har vore på politisk møte. I ein verkstad.

Ja takk, båe delar

Regjeringa gjer i den nye jordbruksmeldinga framlegg om å utnytta beiteressursane betre, og då særleg i utmarka.

Fôring og fruktbarhet

Sørg for energidekning i starten av laktasjonen, og vær spesielt oppmerksom på førstegangskalverne. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og velg riktig kraftfôr til grovfôret.

Saman for kontroll

Mjølkebonde Willy Hodne Murbræch hang ikkje med hovudet då forsikrings­selskapet ringte og purra på manglande el-kontroll. Han fekk med seg «heile bygda» på å få gjennomført kontrollane.

Nortura må bli tøffare

Det er viktigare enn nokon gong å dyrka fram proffe styremedlemmar som kan lesa marknadsendringane og målretta innsatsen på vegne av eigarane, seier Alf Steinhovden.

Framsynt nok?

I førre veke kom rapporten Risiko-og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

AKTUELT

Fryktar overproduksjon

Den Stolte Hane Jæren produsentlag, ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden.

Politisk klappstolmøte

– Kvifor gjera det vanskeleg, når ein kan gjera det enkelt, spør SP-politikar og stortingsrepresentant Geir Pollestad. Bondevennen har vore på politisk møte. I ein verkstad.

LEIARAR

Ja takk, båe delar

Regjeringa gjer i den nye jordbruksmeldinga framlegg om å utnytta beiteressursane betre, og då særleg i utmarka.

Framsynt nok?

I førre veke kom rapporten Risiko-og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

FAGARTIKLAR

Fôring og fruktbarhet

Sørg for energidekning i starten av laktasjonen, og vær spesielt oppmerksom på førstegangskalverne. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og velg riktig kraftfôr til grovfôret.

Mikromineraler til sau

Dyra har et grunnleggende behov for mikromineraler. Hvor stort dette behovet er blir påvirket av produksjon og vekst.

  • Bondevennen 7

    17. februar

    På framsida får du eit lite innblikk i fjøset til Randi Kleiveland og Arnfinn Auestad, Gjesdal i Rogaland. For fire år sidan inviterte dei til offisiell åpning av fjøset. Me fekk høyre deira erfaringar. Då Solfrid Auestad Pettersen, Gjesdal i Rogaland, kom inn i fjøset ein vintermorgon, var alt annleis enn kvelden før: Kraftfôret flaut i roboten. Grovfôret hopa seg opp på fôrbrettet, og kyrne hang med hovudet.Ho deler sine erfaringar med korona-virus i besetninga. Vekas fagartikkel handlar om effektive reiknskaps- og økonomistyringsrutiner, og vekas skog-artikkel handlar om hogst. Elles har Innovasjon Norge i Hordaland midlar og mål om auka byggeaktivitet for mjølk og storfe, men for få søknadar.

Vengeklypte kyllingprodusentar

Etter at marknadsordninga for slaktekylling vart historie 1. januar 2007, har kvitt kjøt vore fritt vilt.

Fryktar overproduksjon

Den Stolte Hane Jæren produsentlag, ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden.

Politisk klappstolmøte

– Kvifor gjera det vanskeleg, når ein kan gjera det enkelt, spør SP-politikar og stortingsrepresentant Geir Pollestad. Bondevennen har vore på politisk møte. I ein verkstad.

Ja takk, båe delar

Regjeringa gjer i den nye jordbruksmeldinga framlegg om å utnytta beiteressursane betre, og då særleg i utmarka.

Fôring og fruktbarhet

Sørg for energidekning i starten av laktasjonen, og vær spesielt oppmerksom på førstegangskalverne. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og velg riktig kraftfôr til grovfôret.

Saman for kontroll

Mjølkebonde Willy Hodne Murbræch hang ikkje med hovudet då forsikrings­selskapet ringte og purra på manglande el-kontroll. Han fekk med seg «heile bygda» på å få gjennomført kontrollane.

Nortura må bli tøffare

Det er viktigare enn nokon gong å dyrka fram proffe styremedlemmar som kan lesa marknadsendringane og målretta innsatsen på vegne av eigarane, seier Alf Steinhovden.

Framsynt nok?

I førre veke kom rapporten Risiko-og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Mikromineraler til sau

Dyra har et grunnleggende behov for mikromineraler. Hvor stort dette behovet er blir påvirket av produksjon og vekst.