Norsk grøntsal aukar

Salet av norsk frukt og grønt aukar. Nina Heiberg i Gartnerhallen oppmodar fleire til å satsa på grøntnæringa.

Hugs hjerneprøvar av kadaver

Langt frå alle kjenner til kravet om hjerneprøvar, kva slags dyr det gjeld og korleis dyra skal meldast inn.

Stort potensial med smått storfe

Då NRF-rasen for alvor vart introdusert kring 1960, rista det etablerte landbruket i sine grunnvollar. Debatten kring den nye rasen fekk det til å koka under hattar og huver hjå sjølv dei mest sindige og fornuftige husdyrbøndene.

Avlsbesetning i vekst

Ingenting blir gjort på slump hjå Torleif Susort, heller ikkje tidspunktet for når dei første dyra skulle flyttast inn i det nye fjøset; 12.12 klokka 12 skulle det skje.

Storproduksjon i lita bygd

Soga om høna og egget på Litla-Undheim starta i 1948. Etter store inve­steringar produserer Børge Undheim AS no verpehøns for millionar årleg.

Kulturlandskapsprisen Vest-Agder

Wenche og Terje Mølland, Øvrebø i Vennesla kommune, ble tildelt Kulturlandskapsprisen Vest-Agder 2016 under festmiddagen på Sørlandssamlinga.

Meir enn mjølk og brød

2016 vart eit usedvanleg dramatisk år. 2017 kjem til oss gjennom ruinane av Aleppo, redsla etter terroråtak i Tyrkia og over eit Europa i villreie. Snart blir Donald president i USA og verda kjennest ny, på ugreitt vis.

Frønytt og spiretips før våronna

Sortimentet i engfrøblandingane er betre enn nokon gong, Men det hjelper ikkje med gode frøblandingnar dersom andre element i engdyrkinga sviktar.

AKTUELT

Norsk grøntsal aukar

Salet av norsk frukt og grønt aukar. Nina Heiberg i Gartnerhallen oppmodar fleire til å satsa på grøntnæringa.

Avlsbesetning i vekst

Ingenting blir gjort på slump hjå Torleif Susort, heller ikkje tidspunktet for når dei første dyra skulle flyttast inn i det nye fjøset; 12.12 klokka 12 skulle det skje.

LEIARAR

Stort potensial med smått storfe

Då NRF-rasen for alvor vart introdusert kring 1960, rista det etablerte landbruket i sine grunnvollar. Debatten kring den nye rasen fekk det til å koka under hattar og huver hjå sjølv dei mest sindige og fornuftige husdyrbøndene.

Høgdepunktet i veka

Undersøkinga gav oss i redaksjonen nyttig innsikt som me vil nytta for å laga eit endå betre blad. Den gjennomsnittlege Bondevennen-lesaren viser seg å vera ein godt vaksen mann i Rogaland, bonde eller pensjonert gardbrukar, han har halde bladet i over ti år.

Ventetida er over

Adventstid er ventetid, men ein del av spaninga før jul vart forløyst førre fredag då landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) omsider la fram stortingsmeldinga «Endring og utvikling- En fremtidsrettet jordbruksproduksjon».

Bak ulven

I førre månad presenterte Nationen ei liste over det dei meiner er dei 100 mektigaste personane i norsk landbruk. Samanstilt med skattelistene som kom i oktober kastar kåringa eit interessant lys over kjønnsfordelinga i næringa.

FAGARTIKLAR

Frønytt og spiretips før våronna

Sortimentet i engfrøblandingane er betre enn nokon gong, Men det hjelper ikkje med gode frøblandingnar dersom andre element i engdyrkinga sviktar.

Produksjon av kylling utan narasin

Norsk kylling blir no produsert utan tilsetjing av narasin i fôret. Erfaringane er gode. Det meste går bra, men det er meir å læra, og det er viktig å terpa på dei gode rutinane.

Sjekk ventilasjonen

God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra dine. Dette gjeld sjølvsagt også i dei eldre driftsbygningane.

  • Bondevennen 4

    27. januar

    Livet på 800 mål på Nevlandshei virkar fritt og godt, men det har vore mange tunge tak for Ingfrid og Trond Bårseth sidan overtakinga. På garden er det ca. 80 norske melkegeiter med ei kvote på 85.000 liter. I tillegg har paret 160 sau av rasen NKS og pelssau. Har tårnsiloane utspelt si rolle i høve til nye ensileringsmetodar, eller kan det framleis vera rekningsvarande å bestilla entreprenør og støypa nye betongkummar. I vekas fagartikkel reknar Andreas Lundegård frå Tveit Rekneskap på kostnadane med tårnsilo kontra rundballeensilering ut frå to ulike bruksstorleikar. Utnytt arealet og grovfôrpotensialet. Næringsrikt grovfôr gir høgare yting, lågare kraftfôrforbruk og betre totaløkonomi, meiner Lars Byberg Timpelen og Ragnvald Gramstad. Elles kan du lese om grovfôr til sau, stell av ammeku og kalv, eventyrlege resultat for FKRA og om kvifor Rogaland er eit annleisfylke.

Norsk grøntsal aukar

Salet av norsk frukt og grønt aukar. Nina Heiberg i Gartnerhallen oppmodar fleire til å satsa på grøntnæringa.

Hugs hjerneprøvar av kadaver

Langt frå alle kjenner til kravet om hjerneprøvar, kva slags dyr det gjeld og korleis dyra skal meldast inn.

Stort potensial med smått storfe

Då NRF-rasen for alvor vart introdusert kring 1960, rista det etablerte landbruket i sine grunnvollar. Debatten kring den nye rasen fekk det til å koka under hattar og huver hjå sjølv dei mest sindige og fornuftige husdyrbøndene.

Avlsbesetning i vekst

Ingenting blir gjort på slump hjå Torleif Susort, heller ikkje tidspunktet for når dei første dyra skulle flyttast inn i det nye fjøset; 12.12 klokka 12 skulle det skje.

Storproduksjon i lita bygd

Soga om høna og egget på Litla-Undheim starta i 1948. Etter store inve­steringar produserer Børge Undheim AS no verpehøns for millionar årleg.

Kulturlandskapsprisen Vest-Agder

Wenche og Terje Mølland, Øvrebø i Vennesla kommune, ble tildelt Kulturlandskapsprisen Vest-Agder 2016 under festmiddagen på Sørlandssamlinga.

Meir enn mjølk og brød

2016 vart eit usedvanleg dramatisk år. 2017 kjem til oss gjennom ruinane av Aleppo, redsla etter terroråtak i Tyrkia og over eit Europa i villreie. Snart blir Donald president i USA og verda kjennest ny, på ugreitt vis.

Frønytt og spiretips før våronna

Sortimentet i engfrøblandingane er betre enn nokon gong, Men det hjelper ikkje med gode frøblandingnar dersom andre element i engdyrkinga sviktar.